Prediktívna analýza
Pomáhame získať viac z hodnotenia: spracúvame čísla, kladieme správne otázky a poskytujeme pragmatický vhľad do vašich dát.

Prediktívna

analýza

Hodnotiace riešenia pre všetky cieľové skupiny, sektory a výzvy, ktoré chcete ohodnotiť.

Preverené hodnotenie
Hodnotenie je našou vášňou. Spájame akademickú vedu s HR praktikami tak, aby fungovali.

Preverené

hodnotenie

Online hodnotiace nástroje pre všetky úrovne, pracovné pozície a aspekty, ktoré chete ohodnotiť.

Najmodernejšie web technológie
Snažíme sa o férové a pozitívne skúsenosti kandidátov, zároveň dodržiavame najprísnejšie zásady testovania. Naše nástroje viete použiť kdekoľvek a kedykoľvek. Stovky firiem nám verí a je "powered by cut-e

Najmodernejšie

web technológie

Expertíza v integrácii systémov a skutočne mobilné riešenia kdekoľvek.

 • Selekcia talentov s cut-e
 • Screening talentov s cut-e
 • Zameranie na najlepších kandidátov
 • Presne určiť čo vedie k úspechu
 • Skrátiť čas po nástup
 • Včasná identifikácia a zaujatie talentov
 • Rýchlejšie identifikovať top výkon
 • Spolupracovať s ľuďmi, ktorí zostanú dlhšie
 • Ohodnotiť potenciál na rýchle sledovanie rozvoja a povýšenia
 • Rozvoj zamestnancov s cut-e
 • Zvýšiť výkon lídrov prostredníctvom hodnotenia a spätnej väzby
 • Oživiť a vylepšiť proces poskytovania spätnej väzby

Návratnosť investícií
Nechajte pracovať Vaše KPIs pre Vás, či sa už jedná o rýchlosť náboru, časovú efektívnosť, retenciu zamestnancov, kvalitu zamestnancov- vieme ako Vaše investície zúročiť.

Návratnosť

investícií

Šetrí čas a peniaze a zároveň zabezpečuje lepšie rozhodnutia - chápeme, čo chcete.

Inovácie v hodnotení
Robíme výskum, angažujeme sa a spoluracujeme na tom, aby sme vždy boli špičkou online hodnotenia.

Inovácie v

hodnotení

Neustále inovujeme psychometrické hodnotenia pre HR prax

360° spätná väzba
360° spätná väzba podporuje riadiacich pracovníkov a manažérov v ich profesionálnom rozvoji

360°

spätná väzba

Spätná väzba ako kľúč k rozvoju a rastu podniku

Logo Dubai Duty Free
lepšie rozhodnutia pri výbere a nábore kandidátov
Logo Dubai Duty Free
Logo easyJet
lepšie rozhodnutia pri výbere a nábore kandidátov
Logo easyJet
Logo Lufthansa
Nábor absolventov
Logo Lufthansa
Logo Dell
Zlepšenie obchodných výsledkov
Logo Dell
Logo Luxottica
Zlepšenie obchodných výsledkov
Logo Luxottica
Logo Burger King
Profesionálny rozvoj
Logo Burger King

Kliknite na logo jedného z našich klientov, aby ste sa dozvedeli viac o našom spoločnom projekte

Dubai Duty Free - Redukcia času identifikovania 50 vhodných kandidátov z 8,5 dňa iba na 0,5 dňa, viedlo k výrazným úsporám vďaka omnoho vyššiemu koeficientu úspešných pohovorov

Read more

easyJet - zvýšli počas 4 rokov svoj pomer účastníkov assessment centra a prijatých kandidátov zo 41% na 54% a ušetrili 100 tisíc GBP

Read more

Lufthansa - je v súčasnosti schopná už na začiatku výberového procesu vyfiltrovať 60% uchádzačov, ktorý by neuspeli v absolventských programoch, a to bez toho, aby v procese stratili silných kandidátov. Tento výsledok dosiahli vďaka implementovaniu cut-e hodnotenia na začiatku výberového procesu

Read more

Dell - Zvýšenie príjmov o 36% a zvýšenie zisku o 42% sa podarilo po implementovaní hodnotenia štýlov správania a risk manažmentu novonastúpených predajcov

Read more

Luxottica/Sunglass Hut - Redukcia dĺžky výberového procesu o 40% a zvýšený hodinový predaj o 12,5% po zavedení cut-e prispôsobeného hodnotenia situačného správania a osobnostných dotazníkov

Read more

Burger King “Prínos zavedenia cut-e hodnotenia do výberového procesu rozvojového programu pre lídrov v EMEA je pre nás zreteľný. Dokážeme sa týmto spôsosobom sústrediť len na tých kandidátov, ktorí najlepšie vyhovujú našim špecifickým kritériám.” EMEA HR v Burger King

Read more

Čo robíme

cut-e vytvára inteligentné riešenia na hodnotenie ľudí valídnymi a inovatívnymi nástrojmi. cut-e je preferovaným globálnym partnerom pre organizácie, ktoré chcú len to najlepšie. cut-e: smart. valid. preferred.

Vyhľadávač cut-e produktov

Vyhľadávanie vhodného testu alebo dotazníka spomedzi viac ako 40 rôznych online hodnotiacich nástrojov tak, aby naplnili Vaše potreby.
Vyhľadať podľa
oblasti
Instrument
Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews