Zvyšovanie efektívnosti manažérskych tímov

effect je výsledkom spolupráce medzi spoločnosťami cut-e a Bang & Midelfart. Je to online nástroj, ktorý pomáha merať a rozvíjať efektívnosť manažérskych tímov.

effect poskytuje manažérskemu tímu pohľad na jeho silné stránky a rozvíjajúce sa oblasti a poskytuje aj konkrétne návrhy, ako zlepšiť jeho efektívnosť.

Video

Prof Henning Bang on Management Team Effectiveness

Webinar: Maximise team effectiveness

This webinar explains how management teams can be supported and coached into increased effectiveness using the cut-e questionnaire effect. Bang & Midelfart’s 40 years of research into management teams effectiveness is the core of what is captured and measured with effect. The model has been tested in with over 100 management team development in the last 15 years.

Benchmark your leadership team against others

When you need to improve the effectiveness of your management or leadership team, learning how its members view their working together is a great start. It ‘focuses the mind’ and gives a baseline against which progress can be measured. But you’ll want to know how other teams do, and how they work together.

effect allows you to benchmark your team against a group of over 200 executive or leadership teams, based on a widely researched and widely used model of effectiveness.

Ako sa vytvoril effect a na čom je založený?

Henning Bang (PhD) vedie od roku 1981 na katedre psychológie univerzity v nórskom Osle výskumný projekt týkajúci sa takejto tímovej efektívnosti. Hlavným cieľom tohto projektu je identifikovať indikátory veľmi výkonného manažérskeho tímu a faktory, ktoré predpovedajú takýto výkon, ovplyvňujú ho alebo s ním súvisia.

Po komplexnom preskúmaní medzinárodného výskumu publikovaného za posledných 35 rokov a po preskúmaní empirického prieskumu viac ako 200 manažérskych tímov navrhol výskumný tím pod vedením Dr. Banga komplexný model pre efektívnosť manažérskeho tímu.

Tento model sa skladá z 24 faktorov a predstavuje základ pre nástroj effect. Pomocou tohto online dotazníka effect žiada každého člena manažérskeho tímu, aby ohodnotil výkonnosť tímu ako celku pri každom z týchto faktorov. Ich hodnotenie sa potom porovná so štandardnou skupinou skladajúcou sa z viac ako 200 manažérskych tímov.

Prostredníctvom effect dokážu organizácie ohodnotiť a zistiť, ako sa môžu ich manažérske tímy rozvíjať. Spoločnosť cut-e ponúka online nástroj a v prípade potreby vzdelávacie a podporné konzultačné služby.

Ako vytvoriť efektívny manažérsky tím v organizácii s plochou horizontálnou štruktúrou?

To je vynikajúca otázka a hoci sa zdá, že je to jednoduché, v skutočnosti ide o náročnú vec. Dôvodom je to, že v organizácii s relatívne plochou štruktúrou je mnoho rôznych ľudí s rôznymi funkčnými odbornými znalosťami, ktorí prinášajú rôzne pohľady a prístupy k manažérskemu tímu. Môže to byť aj náročné, pretože v rámci organizácií s plochou štruktúrou sa často vyvíja tlak zaradiť do manažérskeho tímu čo najviac ľudí. Tu sú štyri tipy, ktoré môžu pomôcť pri zodpovedaní tejto otázky: 

  • Po prvé, treba zvážiť zloženie tímu, kto je reprezentovaný a či je adekvátne zastúpenie zručností, nahliadnutí a prevádzkovej zodpovednosti.
  • Po druhé, z hľadiska procesov je potrebné zabezpečiť nastavenie jasných parametrov, v rámci ktorých bude tím fungovať, a procesy, ktoré treba dodržiavať a je potrebné zabezpečiť, aby tieto veci pochopil každý člen manažérskeho tímu.
  • Po tretie, treba zdôrazniť význam prípravy na stretnutia tímu tak, aby sa každý člen tímu pripojil k stretnutiam a bol pripravený diskutovať a rozhodovať sa.
  • A napokon treba pomôcť implementovať tieto úkony a rozhodnutia pridaním určitej štruktúry a zodpovednosti.

Použitá literatúra

Bang, H., Fuglesang, S. L., Ovesen, M. R., & Eilertsen, D. E. (2010). Effectiveness in top management group meetings: The role of goal clarity, focused communication, and learning behaviour. Scandinavian Journal of Psychology, 51, 253-261.

Cannon, M. D. & Edmondson, A., (2005), Failing to Learn and Learning to Fail (Intelligently). Long Range Planning, no. 3, 299-319.

Cohen, S. G. & Bailey, D. E., (1997). What Makes Teams Work: Group Effectiveness Research from the Shop Floor to the Executive Suite. Journal of Management, vol. 23 no. 3, 239-290.

De Wit, F. R. C., Jehn, K. A. & Greer, L. L., (2012). The Paradox of Intergroup Conflict - A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 360-390

Distefano, J. J., Maznevski, M. L. (2000). Creating value with diverse teams in global management. Organizational Dynamics, vol. 31 no. 1, 124-153

Edmondson, A., (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. ProQuest Psychology Journals,  vol.  96 no. 6, 1258-1274

Edmondson, A. & McLain Smith, D., (2008). Too hot to handle? How to manage relationship conflict. Rotman Magazine, vol. 49 no. 1, 6-31

Edmondson, A. & Lei, Z., (2014). Psychological Safety - The history, renaissance and future of an interpersonal construct. annualreviews.org

Friedman, V., Lipshitz, R. & Popper, M., (2005). The Mystification of Organizational Learning. Journal of Management Inquiry

Kozlowski, S. & Bell, B., (2001). Work Groups and Teams in Organizations. Cornell University ILR School

Mathieu, M., Maynard, T., Rapp, T. &Gilson, L., (2008). Team Effectiveness 1997-2007: A Review of Recent Advancements and a Glimpse Into the Futur. Journal of Management

Salas, E., Sims, D. & Burke, S., (2005). Is there a "Big Five" in Teamwork?. Small Group Research

Vyhľadávač cut-e produktov

Vyhľadávanie vhodného testu alebo dotazníka spomedzi viac ako 40 rôznych online hodnotiacich nástrojov tak, aby naplnili Vaše potreby.
Vyhľadať podľa
oblasti
Instrument
Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews