Zvyšovanie efektívnosti manažérskych tímov

effect je výsledkom spolupráce medzi spoločnosťami cut-e a Bang & Midelfart. Je to online nástroj, ktorý pomáha merať a rozvíjať efektívnosť manažérskych tímov.

effect poskytuje manažérskemu tímu pohľad na jeho silné stránky a rozvíjajúce sa oblasti a poskytuje aj konkrétne návrhy, ako zlepšiť jeho efektívnosť.

Video

Prof Henning Bang on Management Team Effectiveness

Webinar: Maximalizujte efektivitu tímu

Tento webinar vysvetľuje, ako môžu byť manažérske tímy podporené a vyškolené na zvyšovanie tímovej efektivity vďaka cut-e dotazníku effect. Bang & Midelfart’s 40 rokov skúmali, čo je jadrom efektivity manažérskych tímov a ich výsledky sú zachytené v dotazníku effect. Model bol otestovaný na viac ako 100 manažérskych tímoch počas ostatných 15 rokov.

Porovnajte váš tím lídrov s inými

Ak chcete zvýšiť efektivitu manažérského alebo líderského tímu, na začiatok je najlepšie zistiť, ako členovia vnímajú vzájomnú spoluprácu. Zameráte sa tak na "myšlienky" a nastavíte si východiskový bod, od ktorého môžete merať zlepšenie výkonu. A určtie tiež budete chcieť vedieť, ako fungujú iné tímy a ako spolupracujú.    

effect vám umožní porovnať váš tím voči 200 riadicim alebo líderským tímom na základe široko používaného a overeného modelu efektívnosti.

Ako sa vytvoril effect a na čom je založený?

Henning Bang (PhD) vedie od roku 1981 na katedre psychológie univerzity v nórskom Osle výskumný projekt týkajúci sa takejto tímovej efektívnosti. Hlavným cieľom tohto projektu je identifikovať indikátory veľmi výkonného manažérskeho tímu a faktory, ktoré predpovedajú takýto výkon, ovplyvňujú ho alebo s ním súvisia.

Po komplexnom preskúmaní medzinárodného výskumu publikovaného za posledných 35 rokov a po preskúmaní empirického prieskumu viac ako 200 manažérskych tímov navrhol výskumný tím pod vedením Dr. Banga komplexný model pre efektívnosť manažérskeho tímu.

Tento model sa skladá z 24 faktorov a predstavuje základ pre nástroj effect. Pomocou tohto online dotazníka effect žiada každého člena manažérskeho tímu, aby ohodnotil výkonnosť tímu ako celku pri každom z týchto faktorov. Ich hodnotenie sa potom porovná so štandardnou skupinou skladajúcou sa z viac ako 200 manažérskych tímov.

Prostredníctvom effect dokážu organizácie ohodnotiť a zistiť, ako sa môžu ich manažérske tímy rozvíjať. Spoločnosť cut-e ponúka online nástroj a v prípade potreby vzdelávacie a podporné konzultačné služby.

Ako vytvoriť efektívny manažérsky tím v organizácii s plochou horizontálnou štruktúrou?

To je vynikajúca otázka a hoci sa zdá, že je to jednoduché, v skutočnosti ide o náročnú vec. Dôvodom je to, že v organizácii s relatívne plochou štruktúrou je mnoho rôznych ľudí s rôznymi funkčnými odbornými znalosťami, ktorí prinášajú rôzne pohľady a prístupy k manažérskemu tímu. Môže to byť aj náročné, pretože v rámci organizácií s plochou štruktúrou sa často vyvíja tlak zaradiť do manažérskeho tímu čo najviac ľudí. Tu sú štyri tipy, ktoré môžu pomôcť pri zodpovedaní tejto otázky: 

  • Po prvé, treba zvážiť zloženie tímu, kto je reprezentovaný a či je adekvátne zastúpenie zručností, nahliadnutí a prevádzkovej zodpovednosti.
  • Po druhé, z hľadiska procesov je potrebné zabezpečiť nastavenie jasných parametrov, v rámci ktorých bude tím fungovať, a procesy, ktoré treba dodržiavať a je potrebné zabezpečiť, aby tieto veci pochopil každý člen manažérskeho tímu.
  • Po tretie, treba zdôrazniť význam prípravy na stretnutia tímu tak, aby sa každý člen tímu pripojil k stretnutiam a bol pripravený diskutovať a rozhodovať sa.
  • A napokon treba pomôcť implementovať tieto úkony a rozhodnutia pridaním určitej štruktúry a zodpovednosti.

Použitá literatúra

Bang, H., Fuglesang, S. L., Ovesen, M. R., & Eilertsen, D. E. (2010). Effectiveness in top management group meetings: The role of goal clarity, focused communication, and learning behaviour. Scandinavian Journal of Psychology, 51, 253-261.

Cannon, M. D. & Edmondson, A., (2005), Failing to Learn and Learning to Fail (Intelligently). Long Range Planning, no. 3, 299-319.

Cohen, S. G. & Bailey, D. E., (1997). What Makes Teams Work: Group Effectiveness Research from the Shop Floor to the Executive Suite. Journal of Management, vol. 23 no. 3, 239-290.

De Wit, F. R. C., Jehn, K. A. & Greer, L. L., (2012). The Paradox of Intergroup Conflict - A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 360-390

Distefano, J. J., Maznevski, M. L. (2000). Creating value with diverse teams in global management. Organizational Dynamics, vol. 31 no. 1, 124-153

Edmondson, A., (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. ProQuest Psychology Journals,  vol.  96 no. 6, 1258-1274

Edmondson, A. & McLain Smith, D., (2008). Too hot to handle? How to manage relationship conflict. Rotman Magazine, vol. 49 no. 1, 6-31

Edmondson, A. & Lei, Z., (2014). Psychological Safety - The history, renaissance and future of an interpersonal construct. annualreviews.org

Friedman, V., Lipshitz, R. & Popper, M., (2005). The Mystification of Organizational Learning. Journal of Management Inquiry

Kozlowski, S. & Bell, B., (2001). Work Groups and Teams in Organizations. Cornell University ILR School

Mathieu, M., Maynard, T., Rapp, T. &Gilson, L., (2008). Team Effectiveness 1997-2007: A Review of Recent Advancements and a Glimpse Into the Futur. Journal of Management

Salas, E., Sims, D. & Burke, S., (2005). Is there a "Big Five" in Teamwork?. Small Group Research

Vyhľadávač cut-e produktov

Vyhľadávanie vhodného testu alebo dotazníka spomedzi viac ako 40 rôznych online hodnotiacich nástrojov tak, aby naplnili Vaše potreby.
Vyhľadať podľa
oblasti
Instrument
Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews