Skúsenosti a odborné znalosti spoločnosti cut-e v oblasti maloobchodu a v sektore HORECA

Spoločnosť cut-e pozná veľmi špecifické charakteristiky maloobchodného sektora a ich vplyv na rozhodovanie o talentoch. Aby sme pomohli našim klientom navrhnúť účinnejší skríning a proces prijímania a rozvoja, čerpáme z našich skúseností v odvetví a zo spektra špičkových, preverených hodnotení.

Rýchlo sa pohybujúci, zákazníkom riadený maloobchodný priemysel má veľmi špecifické vlastnosti, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie o talentoch. Prijímanie je rýchle a tímy talentov sú malé, výkonné, veľmi odborné, preto je potrebné podporiť miestne prijímacie tímy, aby rozhodli o prijatí. Pri hodnotení na pozície v maloobchode je rozhodujúce identifikovanie príslušných zručností, ako sú orientácia na služby a zameranie sa na klienta s priamym vplyvom na predaj a tržby. Všetci kandidáti sú potenciálni zákazníci, preto tu vzniká ešte väčší tlak presvedčiť ich, že sa s nimi zaobchádzalo spravodlivo. Včas identifikujte a zapojte najvhodnejšie talenty a informujte rozvoj vedúcich pracovníkov v maloobchodnom sektore!

Ako identifikovať, zapojiť a rozvíjať budúce predajné hviezdy

 • Zistenie, ktoré charakteristické vlastnosti a atribúty budú viesť k úspechu vo vašej organizácii.
 • Získanie talentov, ktoré najlepšie vyhovujú vašej organizácii a kultúre.
 • Včasným objavením výborných uchádzačov v procese náboru zamestnancov sa zameriate na tých najlepších ľudí pre vaše podnikanie.
 • Zaobchádzanie s kandidátmi tak, ako by ste chceli, aby sa zaobchádzalo s Vami – bez ohľadu na to či sú úspešní.
 • Nastavenie a spojenie vašej značky, kultúry a hodnôt s Vašimi výberovými a vývojovými aktivitami.
 • Uznanie, že dlhodobé zamestnávanie talentovaných ľudí má veľkú finančnú hodnotu.

Zákazníci z oblasti maloobchodu, ktorí dôverujú spoločnosti cut-e

Vieme, čo potrebujete:

 • Hodnotenia s preukázanou schopnosťou v oblasti skríningu a výberu.
 • Dôkaz o pridanej hodnote a vplyve na podnikanie.
 • Spoľahlivý súbor cieľov, činností a procesov.
 • Portfólio produktov s krátkymi, veľmi efektívnymi a výkonnými hodnotiacimi nástrojmi.
 • Širokú dostupnosť testovacích jazykov a globálnu podporu, kdekoľvek bude potrebná.
 • Kombináciu obchodu, technológií a odborných znalostí.
 • Údaje hodnotení v reálnom čase pre dátových analytikov, pričom údaje hodnotení nebudú užitočné len pre skríning, ale aj pre rozvoj po prijatí.

Elkjop o spoločnosti cut-e

„Spoločnosť cut-e môžem vrelo odporúčať ako nástroj na nábor zamestnancov. Bez použitia tohto nástroja nebudeme v budúcnosti nikoho najímať.“

Ako identifikovať, zapojiť a rozvíjať budúce predajné hviezdy

 • Zistenie, ktoré charakteristické vlastnosti a atribúty budú viesť k úspechu vo vašej organizácii.
 • Získanie talentov, ktoré najlepšie vyhovujú vašej organizácii a kultúre.
 • Včasným objavením výborných uchádzačov v procese náboru zamestnancov sa zameriate na tých najlepších ľudí pre vaše podnikanie.
 • Zaobchádzanie s kandidátmi tak, ako by ste chceli, aby sa zaobchádzalo s Vami – bez ohľadu na to či sú úspešní.
 • Nastavenie a spojenie vašej značky, kultúry a hodnôt s Vašimi výberovými a vývojovými aktivitami.
 • Uznanie, že dlhodobé zamestnávanie talentovaných ľudí má veľkú finančnú hodnotu.

Šesť problémov pri nábore zamestnancov, ktoré musia maloobchodníci prekonať

Odvetvie maloobchodu vždy priťahovalo uchádzačov o zamestnanie, pretože ponúka príležitosti, rozmanitosť a flexibilný pracovný čas. Nábor a udržanie dobrého personálu v maloobchode sú však často ťažšie než v iných sektoroch, pretože toto odvetvie má svoje charakteristické vlastnosti. David Barrett, Chief Commercial Officer v spoločnosti cut-e, naznačuje šesť špecifických problémov, kvôli ktorým je nábor zamestnancov pre maloobchod taký náročný, a ako ich môžu riešiť maloobchodníci.

Naše odborné znalosti v oblasti maloobchodu a pohostinstva – a čo môžeme pre vás urobiť

 • Určite si alebo vopred definujte kompetencie potrebné pre vaše funkcie a zmapujte si naše testy a nástroje.
 • Prispôsobte si naše hodnotenia tak, aby odrážali Vašu podnikovú identitu.
 • Pomocou výberového procesu načrtnite proces a tok kandidátov.
 • Absolvujte skúšobné alebo pokusné fázy, čím umožníte úpravu procesu.
 • Začleňte do svojho aktuálneho ATS alebo HRIS systému.
 • Urobte analýzu Vašich údajov a vytvorte si svoje interné štandardy.
 • Zdieľajte naše globálne a regionálne skúsenosti, najnovšie trendy a aktuálny výskum.

Konferencia spoločnosti cut-e o talentoch v globálnom maloobchode a pohostinstve

V roku 2015 viedla spoločnosť cut-e prvú konferenciu o talentoch v globálnom maloobchode a pohostinstve. Konferenciu financovala spoločnosť Dubai Duty Free. Boli to dva dni výborných prezentácií, networkingu a prípadových štúdií.

Tu sú niektoré užitočné odkazy:

Dubai Duty Free o spoločnosti cut-e

„Odkedy sme zaviedli nástroje online hodnotenia, ušetrili sme pri identifikácii správnych ľudí pre našu spoločnosť značné množstvo času a zdrojov.“

Luxottica o spoločnosti cut-e

„Zavedenie hodnotení od spoločnosti cut-e do žiadostí uchádzačov do maloobchodu nám umožnilo identifikovať tých najlepších uchádzačov a potom ich rýchlejšie vybrať, čím sme ušetrili čas, a zároveň sme rýchlejšie zabezpečili personál do našich predajní.“

Stratégie v oblasti talentov na získanie a rozvoj najlepších uchádzačov

Vaša stratégia v oblasti talentov na jednej strane spája body medzi aktuálnymi voľnými miestami a uchádzačmi a medzi primeraným procesom na druhej strane, aby sme si uvedomili potenciál, ktorý je potrebný na riešenie problémov a budúceho smerovania. Spoločnosť cut-e pomáha spoločnostiam prostredníctvom analýzy talentov získať postrehy, na základe ktorých sa dá konať a nájsť a overiť kľúčové derivátory a ukazovatele budúceho úspechu.

Keď prilákate tých správnych zamestnancov pre Vašu spoločnosť, môže to byť pre Vaše podnikanie značný rozdiel. Máte svoje vlastné definície úspechu a viete, ako riadiť svoju prevádzku a čo je odrazom Vašej značky.
Aby sa znížili straty v procese náboru zamestnancov a v skorých štádiách danej pozície, mnoho popredných organizácií dnes dáva potenciálnym kandidátom možnosť nahliadnuť do práce a do toho, čo si ako spoločnosť cenia, ešte predtým, ako kandidáti požiadajú o prácu. To umožňuje kandidátom lepšie porozumieť pracovnej pozícii a organizácii a dáva im možnosť rozhodnúť sa ešte pred podaním žiadosti či sú, alebo nie sú dosť vhodnými kandidátmi.

Spoločnosť cut-e pomáha spoločnostiam:

 • Zamerať sa na to, v čom spočíva rozdiel pri úspechu v podnikaní a pri úspechu v rámci špecifických zamestnaní.
 • Zamerať sa na kompetencie a zručnosti spojené s úspechom.
 • Vybudovať veľmi kvalitné portfólio zapojených talentov, z ktorých možno v prípade potreby prijať zamestnanca.
 • Pestovať talenty zvnútra – rozvíjanie interného portfólia talentov poznaním tých zručností, ktoré sú potrebné na identifikáciu a rozvoj budúcich vedúcich pracovníkov.

Burger King o spoločnosti cut-e

„Hodnota zavádzania hodnotení spoločnosti cut-e do nášho výberového procesu Programu na rozvoj vedenia v rámci EMEA je jasná. Dokážeme zamerať pozornosť na výber len tých, ktorí najviac zodpovedajú našim dosť špecifickým a definovaným charakteristikám.“

Spoločnosť cut-e pomáha maximalizovať efektivitu procesov a odbornosť talentov

Keď pracujete s nami, budete schopní:

 • Efektívne spracovať veľké množstvo uchádzačov, určiť kandidátov, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou uspejú v danej funkcii a hodia sa do kultúry organizácie.
 • Definovať úsporný proces prijímania. Taký, ktorý je „zdrojom svetla“, no stále poskytuje relevantné informácie a postrehy k podnikaniu.
 • Stanoviť usmernenia pri nábore zamestnancov, ktoré umožňujú na lokálnej úrovni okamžité rozhodovanie o prijímaní pod časovým tlakom.
 • Robiť rýchle informované rozhodnutia, ktoré povedú ku kvalitným prijatiam.

Generali o spoločnosti cut-e

„Skutočnosť, že proces spoločnosti cut-e sa môže vykonávať a viesť samostatne za pomoci našich 350 servisných manažérov, nám pomáha lepšie využiť čas pre ľudské zdroje zameraním sa na kvalitatívnu podporu manažérov. Takto je to výhodné pre všetky zúčastnené strany.“

Rozprávajte tým správnym jazykom

Spoločnosti musia byť schopné spojiť technológiu s odbornými znalosťami, aby napĺňali potreby odvetvia.

Vieme, že:

 • V procese náboru zamestnancov treba zohľadniť zmenu vo využívaní technológií kandidátmi. Kandidáti chcú používať rôzne online a mobilné hodnotenia, ktoré možno vyplniť kdekoľvek, v kombinácii s tradičným osobným doručením životopisu, napr. v obchodoch, v hoteloch atď.
 • Uchádzači musia rozumieť funkcii, o ktorú sa uchádzajú. Prispôsobiteľné a upraviteľné nástroje ako dotazníky situačného rozhodovania a realistické pohľady na prácu sú vynikajúce nástroje na vzdelávanie kandidátov o spoločnosti a o danej funkcii.
 • Úspešní aj neúspešní uchádzači môžu byť zákazníci Vašej organizácie, preto všetci kandidáti musia mať vynikajúcu používateľskú skúsenosť a odniesť si pozitívny dojem zo spoločnosti.

Vyhľadávač cut-e produktov

Vyhľadávanie vhodného testu alebo dotazníka spomedzi viac ako 40 rôznych online hodnotiacich nástrojov tak, aby naplnili Vaše potreby.
Vyhľadať podľa
oblasti
Instrument
Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews