Testová sada pre vodičov a obsluhu strojov

Riadenie vozidiel a obsluha strojov sú zamestnania, ktoré vyžadujú súbor špecifických zručností a schopností. cut-e vyvinul sadu hodnotiacich testov pre šoférov a obsluhu strojov, aby zistil, ktoré schopnosti sú kľúčové pre vybranú cieľovú skupinu:

 

 • Vodiči vysokozdvižných vozíkov, vodiči nákladných automobilov, šoféri a taxikári
 • Výrobní pracovníci a obsluha strojov
 • Elektrikári a inštalatéri elektrického vedenia 
 • Piloti a leteckí inžinieri

Všetky pracovné pozície zahŕňajúce motorové vozidlá sú riskantné... ale, riziká môžete minimalizovať!

Štatistiky potvrdzujú: vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov sú náročné povolania, v ktorých môže únava, jazda pod vplyvom alkoholu, stres a agresivita rýchlo spôsobiť vážne až smrteľné zranenia.

Zníženie rizika nehodovosti vodičov a obsluhy strojov prináša obrovské výhody: môže ochrániť životy - vodičov, obsluhy alebo ostatných a taktiež šetriť zbytočné náklady znižovaním počtu nehôd a ochranou drahých strojov a vozidiel.

Riziká môžete minimalizovať! s testovou sadou cut-e Drivers Suite je možné identifikovať a prijať tých zamestnancov, ktorí majú schopnosti a osobnostné predpoklady, ktoré im umožňujú byť pozornými, bezpečnými a efektívnymi vodičmi a operátormi strojov. Predsmenové testovanie je vhodné aj na zistenie, či sú zamestnanci schopní nastúpiť na smenu, či netrpia nadmernou únavou, intoxikáciou alebo inými dočasnými účinkami. 

Rozhovor: cut-e a Drivers Suite

Spýtali sme sa Dr Achima Preussa, zakladateľa a produktového riaditeľa cut-e Group na Drivers Suite: Prečo sú potrebné špecifické testovacie batérie? Ako sú tieto testy prispôsobené vodičom? A akú úlohu zohráva meranie integrity vo výbere vodičov a obsluhy strojov?

Čo meriame a ako?

cut-e vyvinulo testovaciu batériu na hodnotenie schopností, ktoré predpovedajú bezpečné správanie pri šoférovaní.

Päť testov v sade pre vodičov (Drivers Suite) meria:

 • Koncentráciu
 • Reakčnú rýchlosť a pozornosť
 • Multitasking
 • Priestorovú orientáciu
 • Pozornosť a pamäť

 V koncepte sú dve oblasti, ktoré tvoria celkové skóre:

 • Pozornosť = koncentrácia a reakčná rýchlosť
 • Spracovávanie informácií = Schopnosť multitaskingu, priestorová orientácia, pozornosť a pamäť

Navyše je možné prostredníctvom osobnostných dotazníkov squares merať relevantné predispozície integrity:

 • Sebaovládanie
 • Dodržiavanie etických princípov
 • Dôveryhodnosť

Testy v batérii

 • E3+ meria schopnosť sústrediť sa. Úlohou je správne reagovať na zobrazenia odlišných symbolov tak rýchlo, ako je to možné. 
 • Test rt 2.0 meria reakčnú rýchlosť. Úlohou je správne a čo najrýchlejšie reagovať na zobrazenia dvoch rovnakých symbolov na obrazovke.
 • mt-drv meria schopnosť súbežne pracovať na niekoľkých úlohách (tzv. multitasking). Úlohou je reagovať na signál pod časovým tlakom, počítať a kontrolovať reťazec znakov. mt-drv je adaptovanou verziou scales mt špeciálne navrhnutý pre Drivers Suite.
 • Test nav-drv meria zmysel pre orientáciu pomocou vozidla, ktoré sa pohybuje v rôznych smeroch. Vysoké skóre naznačuje schopnosť udržať priestorovú orientáciu aj po mnohých zmenách smeru, napríklad pri šoférovaní. scales nav-drv je adaptovanou verziou scales nav špeciálne navrhnutou pre Drivers Suite.
 • Úlohou v teste mem-drv je zapamätať si dopravné značky a ich pozíciu a tým zhodnotiť úroveň informačnej pamäte.
 • Osobnostný dotazník integrity squares hodnotí pravdepodobnosť toho, že sa osoba bude správať kontraproduktívne v práci. Dizajn dotazníka squares zohľadňuje dôležité situačné aspekty, ktoré vedú ku kontraproduktívnemu pracovnému správaniu.

Použitá literatúra

Fuller, R. (2005). Towards a general theory of driver behaviour. Accident Analysis and Prevention, 37, 461-472.

Hakamis-Blomqvist, L. (2006). Are there safe and unsafe drivers? Transportation Research Part F, 9, 347-352.

Kuiken, M. J. & Twisk, D. A. M. (2001). Safe driving and the training of calibration: A literature review. (Report R2001-29). Leidschendam: Institute of Road Safety Research.

Mayhew, D. R. & Simpson, H. M. (1996). Effectiveness and role of driver education and training in a graduated licensing system. Ottawa, ON: Traffic Injury Research Foundation

Schuhfried GmbH (2009). Expert System Traffic – Computerized assessment of fitness to drive. 3rd edition.

Sommer, M., Herle, M., Häusler, J., Risser R., Schützenhofer, B., & Chaloupka, C. (2008). Cognitive and personality determinants of fitness to drive. Transportation Research Part F, 11, 362-375.

Ulleberg, P. & Rundmo, T. (2003). Personality, attitudes and risk perception as predictors of risky driving behaviour among young drivers. Safety Science, 41, 427-443.

Verschuur, W. L. G. & Hurts, K. (2008). Modelling safe and unsafe driving behaviour. Accident Analysis and Prevention, 40, 644-656.

Vyhľadávač cut-e produktov

Vyhľadávanie vhodného testu alebo dotazníka spomedzi viac ako 40 rôznych online hodnotiacich nástrojov tak, aby naplnili Vaše potreby.
Vyhľadať podľa
oblasti
Instrument
Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews