Vitajte, ak si chcete vyskúšať online hodnotenie.

Boli ste pozvaní na hodnotenie? Ste zvedaví a chcete vedieť, aké to je testovať sa online? Máme pre vás na vyskúšanie tri rôzne typy testov schopností.

Hlavne, ak ste tu prvý raz – či ste boli pozvaní na testovanie alebo do hodnotiaceho centra – určite máte nejaké otázky! Zozbierali sme najčastejšie kladené otázky zo všetkých online hodnotení a požiadali sme našich odborníkov, aby vám na ne odpovedali. V ďalšom texte nájdete množstvo užitočných tipov a odpovedí.

Tipy pre Vašu žiadosť o prácu

David Barett, CCO, cut-e Group, poskytol tipy ako sa dostať cez výberový proces firmy a ako maximalizovať Vaše šance na prijatie. Vysoko odporúča cvičiť sa v  online hodnotení.

5 otázok ohľadom prípravy na online hodnotenia

Okrem týchto 5 kľúčových otázok si pozrite aj v ďalšom texte uvedené často kladené otázky, aby ste pochopili, ako fungujú testy a čo môžete urobiť pre to, aby ste boli čo najlepšie pripravení na online testy a dotazníky.

 

Kľúčové fakty o online hodnotení

V ďalšom texte sú uvedené zozbierané informácie o tom, čo presne je online hodnotenie, ako sa vytvára, aké typy testov existujú a mnoho ďalších informácií.

Čo je online hodnotenie?

Online hodnotenie je postup, ktorým sa môžu prostredníctvom internetu vyhodnocovať konkrétne schopnosti alebo vlastnosti. Takéto hodnotenia sa najčastejšie používajú pri výbere zamestnancov s cieľom zistiť, nakoľko je kandidát vhodný pre konkrétne pracovné miesto.

Ako sa vytvára online hodnotenie? 

Online hodnotenie sa skladá z niekoľkých testov alebo dotazníkov, ktoré má kandidát vyplniť. V závislosti od pozície, o ktorú sa uchádzate, sa zisťujú rôzne schopnosti a vlastnosti. Online hodnotenie sa môže skladať napríklad z testov na pamäť a koncentráciu a aj z testov týkajúcich sa jazykových znalostí a môže zahŕňať aj osobnostný dotazník. Často si môžete zvoliť poradie, v akom budete robiť testy. Zvyčajne nie je potrebné vypĺňať všetky testy naraz, medzi testmi si väčšinou môžete dať prestávku.

Ako sú štruktúrované jednotlivé testy?

Testy vyvinuté spoločnosťou cut-e sú vždy štruktúrované podľa rovnakej schémy. Na začiatku uvidíte krátky úvod s opismi cvičení v testoch.  Potom nasleduje interaktívna sekvencia, v ktorej Vám test podrobnejšie vysvetlí a predvedie činnosti. Zvyčajne je potrebné vykonať špecifické činnosti, aby bolo možné prejsť k ďalšej časti pokynov. Aby sme sa uistili, že ste správne pochopili cvičenie, žiadame Vás o vyplnenie niekoľkých skúšobných cvičení.

Pri týchto počiatočných fázach vysvetľovania testov nie je nijaký časový limit, čo znamená, že na prácu so skúšobnými cvičeniami máte toľko času, koľko budete potrebovať, a po dokončení si môžete prezrieť svoju prácu.

Po príkladoch sa objaví posledná strana, na ktorej budú zhrnuté najdôležitejšie body týkajúce sa testu. Keď začnete skutočný test, často sa nastaví časový limit. Len čo čas vyprší, test sa automaticky ukončí. Osobnostné dotazníky spravidla nemajú časový limit.

Aké typy testov existujú?

Existuje niekoľko rôznych testov, ktoré možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií: Ak je cieľom testu zistiť schopnosti ako napríklad koncentrácia, logické závery alebo porozumenie textu, označujeme ich ako výkonnostné testy. Vlastnosti ako ochota spolupracovať, ambície alebo citlivosť sa zisťujú pomocou osobnostných dotazníkov; špecifické odborné znalosti sa zisťujú pomocou vedomostných testov.

Čo sa netestuje?

Pri online hodnotení je ťažké zistiť, do akej miery ste ochotní pomáhať alebo nakoľko ste priateľskí. Tieto požiadavky sa preto väčšinou zisťujú rozhovormi, funkčným hraním alebo skupinovými diskusiami.

Prečo sa používa čoraz častejšie online hodnotenie?

Online hodnotenie má v porovnaní s tradičnými hodnoteniami niektoré veľmi jasné výhody: Po prvé, pri online hodnotení nie je potrebný dozor. To znamená, že „vnútorný pocit“ nezohráva pri vykonávaní testu ani počas hodnotenia nijakú úlohu, takže online hodnotenia sú veľmi objektívne. Po druhé, online hodnotenie môže s relatívne vysokým stupňom presnosti predvídať, nakoľko je kandidát vhodný na konkrétnu pozíciu.

Okrem uvedeného má online hodnotenie ešte niekoľko veľmi praktických výhod:

  • Uchádzač môže vyplniť online hodnotenie kedykoľvek a odkiaľkoľvek, napríklad z domu. Takto sa ušetria náklady na cestovanie a tiež je výhodné, že uchádzač môže vykonať test vo vlastnom, jemu známom prostredí a bez stresu.
  • Automatizované vyhodnocovanie výsledkov šetrí čas aj peniaze.
  • Z pohľadu spoločnosti je relatívne obmedzené množstvo potrebného času jednou z hlavných predností, pretože do predbežného výberového procesu možno zahrnúť veľký počet kandidátov.

Často kladené otázky o online hodnotení

Aký typ hardvéru potrebujem, ako sa upokojím a ako sa najlepšie pripravím na online hodnotenie? Tieto a mnohé ďalšie informácie sú popísané v tejto časti.

Aký typ počítača potrebujem?

V podstate môžete použiť akýkoľvek počítač. Potrebujete len prístup na internet a internetový prehliadač (napr. Internet Explorer alebo Mozilla Firefox). Najlepšie je používať niektorú z novších verzií prehliadačov, lebo veľmi staré verzie už nie sú podporované. Na urobenie skutočného testu potrebujete FlashPlayer. Tento softvér často vyžadujú stránky s hrami.

Pre optimálne zobrazenie online hodnotenia odporúčame, aby ste nastavili rozlíšenie obrazovky najmenej na 1024 x 768 pixelov.

Potrebujem nejaké pomôcky?

V podstate nepotrebujete nič okrem počítača s prehliadačom a pripojením na internet. Iné pomôcky nie sú vo všeobecnosti potrebné. Pri niektorých skúškach je však užitočné mať poruke kalkulačku alebo pero a papier. Niektoré cvičenia sa skladajú napríklad z rôznych krokov, ktorých výsledky si možno budete chcieť zapisovať, aby ste si nakoniec zjednodušili hľadanie riešenia. Ak bude potrebný nejaký druh pomôcky alebo ak by takáto pomôcka mohla byť užitočná, budete o tom príslušným spôsobom informovaní v úvode testu.

Požadujú sa špecifické predchádzajúce znalosti?

Nepotrebujete nijaké špeciálne predchádzajúce znalosti. Je však dobrý nápad oboznámiť sa s online testami, skôr ako sa pustíte do online hodnotenia.

Ako a kde si ich môžem precvičovať?

Precvičovať si ich môžete na našej webovej stránke: http:\\getstarted.cut-e.com, kde máte možnosť robiť rôzne typické online testy a oboznámiť sa s používaním funkcií.

Ako mám potlačiť nervozitu?

Ak znervózniete, to z Vás automaticky neurobí nervózneho človeka. To, že ste nervózny, súvisí so situáciou – v tomto prípade s vykonávaním online hodnotenia. Očakáva sa od Vás, že sa predvediete, ale výkon by mohol byť hodnotený zle. Herci popisujú nervozitu, ktorá sa ich náhle zmocní pred vystúpením, ako trému. A väčšina z nich sa trémy v skutočnosti nechce zbaviť úplne, lebo nervozita môže vplývať na ich výkon veľmi pozitívne. Predovšetkým si pripomeňte, že nervozita je úplne normálna. Určité množstvo nervozity pred testom má veľmi pozitívny účinok: sústreďuje pozornosť a mobilizuje energiu. Pravdepodobne sa budete cítiť trochu lepšie, ak budete vedieť, čo máte očakávať. Môžete si vyskúšať rôzne testy na našej stránke: http:\\getstarted.cut-e.com

Mám zdravotné postihnutie. Čo mám robiť?

Pre ľudí so zdravotným postihnutím môže byť účasť na online hodnotení veľmi náročná. Pre ľudí, ktorí majú zrakovú alebo pohybovú poruchu alebo akékoľvek iné zdravotné postihnutie, treba rozhodne špeciálne opatrenia, aby sa zabezpečilo presné a spravodlivé hodnotenie všetkých kandidátov. V niektorých prípadoch sa môžu nevýhody preklenúť pomocou technických pomôcok alebo správnym nastavením. Ľudia so zrakovým postihnutím môžu napríklad využiť funkciu lupy na zväčšovanie zobrazenia. Keď sa táto pomôcka aktivuje, plocha, na ktorej sa nachádza myš, sa zväčší.

Ak si nie ste istí, či sa môžete zúčastniť na online hodnotení, najlepšou možnosťou je kontaktovať spoločnosť, v ktorej sa uchádzate o pracovné miesto. Osoby so zdravotným postihnutím majú podľa právnych predpisov EÚ jednoznačne právo na ochranu a pomoc zo strany zamestnávateľa. To platí aj pre proces uchádzania sa o pracovné miesto. Rôzne krajiny a regióny majú podobné nariadenia.

Čo musím vedieť alebo robiť, keď robím online hodnotenie?

Existuje najvhodnejší čas na urobenie online hodnotenia, ako dlho to bude trvať, a čo mám robiť, ak ma niekto vyruší? Na tieto a mnohé ďalšie otázky sme našli pre vás odpovede.

Kedy by sme mali robiť test?

Veľkou výhodou online hodnotení je, že ich môžete urobiť, kedy budete chcieť. Ak ste nočný typ, nie je dôvod, prečo by ste nemohli robiť test v noci. Je však dôležité, aby ste sa cítili dobre a boli čulí – nerobte test, ak ste napríklad prišli domov z práce alebo zo školy a ste unavení alebo ste po namáhavom športe.

Je ešte niečo, na čo by sme nemali zabudnúť?

Uistite sa, že vás pri práci na testoch nemá čo vyrušovať či rozptyľovať. Keď začnete robiť skutočný test, nemôžete ho prerušiť a pokračovať neskôr – preto je dôležité, aby ste sa uistili, že budete mať pokojnú atmosféru a dostatok času na prácu s testom od začiatku do konca. Uistite sa, že ste vypli telefón a mobilný telefón, a oznámte svojej rodine alebo spolubývajúcim, že Vás nemajú vyrušovať, kým nedokončíte test.

Ako dlho trvá online hodnotenie?

Na túto otázku neexistuje štandardná odpoveď, pretože to závisí od požiadaviek spoločnosti a pozície, o ktorú sa uchádzate. Väčšinou sa nerobí viac ako 5 testov. Výzva na účasť na online hodnotení zvyčajne obsahuje informácie o množstve času, ktorý budete potrebovať, aby ste si ho na tento účel mohli zabezpečiť.

Môžem si urobiť prestávky?

Keď začnete robiť test, nemôžete ho prerušiť. Jednotlivé testy väčšinou netrvajú viac ako pätnásť minút. Uistite sa, že počas tejto doby Vás nebude nikto a nič vyrušovať.

Pre mnoho pozícií sú potrebné viaceré testy. No nemusíte ich robiť všetky naraz. Na vyplnenie všetkých potrebných testov máte zvyčajne niekoľko dní. Množstvo času, ktorý je potrebný na vyplnenie všetkých testov, sa nesleduje, a nemá vplyv na výsledky. Je však dôležité skontrolovať termín je uvedený v pozývacom maile alebo v liste.

Čo mám robiť, ak sa test náhle zablokuje?

V zriedkavých prípadoch môžu technické problémy spôsobiť náhle zablokovanie testu, napríklad ak počas vypracúvania testu padne prehliadač. Nie je to však katastrofa. Jednoducho sa obráťte na spoločnosť, ktorá vás vyzvala na vypracovanie online hodnotenia, aby test odblokovala.

Ako môžete zistiť, že online hodnotenie robím naozaj ja sám/sama?

V prvom rade by ste si mali byť vedomí toho, že je nezákonné, aby niekto iný urobil testy za Vás. Ak by to vyšlo najavo, boli by ste okamžite vylúčení z výberového procesu.

Testovanie sa často opakuje. To znamená, že ak Vás po online hodnotení pozvú na pohovor, očakáva sa, že vyplníte opakovací modul z online hodnotenia. Ak ste podvádzali pri online hodnotení, najneskôr počas opakovania testov to vyjde najavo. Aby sme to zhrnuli: naozaj sa neoplatí podvádzať!

Koľko času mám na online hodnotenie?

Vo všeobecnosti máte na vyplnenie všetkých testov niekoľko dní a rôzne testy môžete robiť v rôznych dňoch. Je však dôležité skontrolovať termín je uvedený v pozývacom maili alebo v liste.

Jednotlivé testy všeobecne podliehajú časovému limitu. Výnimkou sú osobnostné dotazníky, ktoré spravidla nemajú časový limit. Nerobí sa to preto, aby sme zistili, ako sa dokážete vysporiadať so stresovými situáciami, ale skôr z metodických dôvodov. Keby neexistoval časový limit, všetci uchádzači by mali všetky odpovede správne a všetky výsledky by boli rovnaké, čiže vypracovanie testu by bolo zbytočné. Je úplne normálne, že kandidáti nedokážu odpovedať na všetky otázky v stanovenom čase.

Ako rýchlo musím pracovať, aby som prešiel/prešla online hodnotením?

Snažte sa odpovedať na otázky rýchlo, ale pozorne. No aby ste niečo neprehliadli, nemali by ste sa snažiť pracovať rýchlejšie, ako ste pracovali v škole alebo počas štúdia. Rovnako ako majú nesprávne odpovede všeobecne negatívny vplyv na celkové výsledky, akékoľvek prehliadnutie môže ovplyvniť konečný výsledok vo váš neprospech.

Hotovo! Čo sa stane po online hodnotení a čo sa bude diať ďalej?

Výborne, dokončili ste všetky úlohy. Ale čo sa bude diať ďalej, ako budú vyhodnotené výsledky a čo sa stane s Vašimi údajmi? Odpovede na tieto a ďalšie otázky sú uvedené v ďalšom texte.

Čo sa stane po online hodnotení?

Po vyplnení všetkých testov môžete jedine čakať. Spoločnosť, v ktorej sa uchádzate o prácu, Vás bude čoskoro kontaktovať, aby Vám dala spätnú väzbu týkajúcu sa testov, a aby Vás informovala o ďalšom postupe. Ak všetko dopadne dobre, pravdepodobne Vás pozvú na pohovor.

Ako sa vyhodnocuje online hodnotenie?

Pri výkonnostných testoch zvyčajne prideľujeme body za každú správnu odpoveď a strhneme body za každú nesprávnu odpoveď. Na konci testu sa body spočítajú, čím sa získa konečný výsledok.

Pri osobnostných dotazníkoch sa zachytávajú vaše opisy seba samého s ohľadom na špecifické rozmery Vašej osobnosti. Neexistujú správne alebo nesprávne odpovede. Ide skôr o to, či je Vaša osobnosť vhodná na danú pozíciu a celkovo pre spoločnosť.

Dostanem spätnú väzbu?

Každý z týchto testov má správu so spätnou väzbou, v ktorej je uvedené presné a zrozumiteľné vysvetlenie výsledkov. V ideálnom prípade Vám spoločnosť, v ktorej sa uchádzate o prácu, túto správu poskytne.

Čo sa stane s mojimi údajmi?

Najdôležitejšie je, že Vaše údaje zostanú Vašimi údajmi. Hociktorá spoločnosť, v ktorej sa uchádzate o prácu, nesmie – bez Vášho výslovného súhlasu – používať Vaše údaje na akýkoľvek iný účel než pri postupoch vybavovania žiadostí o prácu.

Všetky spoločnosti zaobchádzajú s údajmi odlišným spôsobom. Keď dostanete pozvanie na online hodnotenie, mali by ste získať aj nejaké informácie o tom, akým spôsobom sa bude zaobchádzať s vašimi údajmi. Prípadne sa vždy môžete opýtať danej spoločnosti na ich pravidlá ohľadom údajov a na to, čo sa bude diať s Vašimi údajmi.

Výsledky testov aj niektoré osobné údaje ako meno a mailová adresa sa bežne uschovávajú v databáze aspoň počas trvania procesu uchádzania sa o pracovné miesto. Táto databáza je zvyčajne na zabezpečených serveroch a prístup do nej má len obmedzený počet ľudí v spoločnosti. Niektoré spoločnosti vymazávajú údaje hneď po ukončení procesu uchádzania sa o pracovné miesto, niektoré ich uschovávajú ešte určitý čas po ukončení procesu. Spoločnosť cut-e odporúča, aby si spoločnosti nejaký čas ponechali výsledky testov a osobné údaje, no potom by ich mali odstrániť. Údaje v našom systéme sa odstraňujú spravidla po 12 mesiacoch.  Okrem toho pracujeme s externým profesionálnym odborníkom v oblasti ochrany údajov, ktorý priebežne kontroluje a sleduje naše databázy a servery z hľadiska problémov ochrany údajov.

Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať danú spoločnosť, aby vymazala Vaše údaje.

Vyhľadávač cut-e produktov

Vyhľadávanie vhodného testu alebo dotazníka spomedzi viac ako 40 rôznych online hodnotiacich nástrojov tak, aby naplnili Vaše potreby.
Vyhľadať podľa
oblasti
Instrument
Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews