Pochopenie hodnotenia založeného na hre

Pochopenie hodnotenia založeného na hre a aký to má prínos pri nábore a výbere. V oblasti hromadného náboru, a najmä prilákania uchádzačov, sa hodnotenie založené na hre používa čoraz častejšie.

Pokroky v technológii a prevalencia hrania online hier znamená, že ide o atraktívny spôsob hodnotenia uchádzačov, uchádzači ho akceptujú a podporuje to pozíciu najímajúcej organizácie ako podniku, ktorý myslí dopredu.

Výzvou je vytvorenie chytľavej a ľahko pochopiteľnej hry s veľmi kvalitnou grafikou, ktorá má veľké podporné dáta, aby odpovede ponúkali spoľahlivé, presné a platné výsledky.

Objednajte si dokument

Tento dokument sa zaoberá rôznymi problémami týkajúcimi sa gamifikácie: aké sú základné problémy pri gamifikácii, aktuálny prieskum o prijatí používateľmi, rozdiel medzi gamifikáciou a gamifikovaným hodnotením a čo by si mali o tom spoločnosti myslieť z hľadiska spravodlivosti, nežiaduci vplyv a s akými cieľmi sa môžu gamifikované prvky použiť pri stratégii náboru talentov.

Messenger ako hnacie koleso hodnotenia

chatAssess je revolučné, gamifiikované hodnotenie situačného správania vytvorené cut-e. Klientom umožňuje vytvoriť si vlastné hodnotenie, ktoré v reálnom čase simuluje messegenger ako napr. WhatsApp alebo Facebook Messennger. Kandidáti sú v úlohe zamestnanca, ktorý komunikuje s fiktívnymi kolegami prostredníctovm prijímania a odosielania správ, obrázkov. Nástroj je obsahovo, dizajnovo klientovi prispôsobilteľný a môže obsahovať aj hodnotenie verbálnych, numerických, priestorových schopností. Garantujeme, že je pre kandidátov chytľavý.

Prieskum gamifikovaných hodnotení

Prístup k hodnoteniu je v spoločnosti cut-e založený na prieskume. Zisťovali sme, čo chcú používatelia, ako to chcú a čo sa dá urobiť, aby sa zlepšila skúsenosť používateľov. Naše odborné znalosti v mobilnom optimalizovanom hodnotení nám umožňujú dodávať hodnotenia také, aké ich chcú používatelia. Medzi aktuálny výskum gamifikovaných hodnotení patria projekty zaoberajúce sa tým, ktoré prvky testu sa môžu gamifikovať. 

Pomocou testu spoločnosti cut-e sa na univerzite v Giessene skúmalo, aký vplyv má kontext, napr. obchodná simulácia verzus vymyslený svet, na sociálne prijatie testu. Výsledky: kontext ovplyvňuje validitu na prvý pohľad. To je dôležité najmä pri nábore v oblastiach, kde je málo uchádzačov. Čokoľvek, čo pozitívne ovplyvňuje ich vnímanie výberového procesu, im zabráni odstúpiť z neho. Takže z pohľadu skúsenosti kandidáta má zmysel používať kontextualizované, t. j. gamifikované nástroje.

Hra pre hodnotiace účely ALEBO spoľahlivé gamifikované hodnotenie

Gamifikácia je atraktívna predstava pre zamestnávateľov, keďže potenciálne ponúka nový prístup k výberu kandidátov na pracovnú pozíciu. Dr. Achim Preuss zo spoločnosti cut-e však hovorí, že je potrebné rozlišovať medzi hrou na hodnotiace účely a gamifikovaným hodnotiacim meraním.

„Mohli by ste zbierať určitý typ údajov z pozorovania ľudí hrajúcich akúkoľvek hru, napr. Tetris, Candy Crush alebo Halo,“ hovorí. „Ľudia hrajú hry rôznymi spôsobmi a mohli by ste z toho vyvodiť predpoklady o tom, ako sa asi budú správať na pracovisku, no to nie je spoľahlivé. Skôr než by ste mohli k údajom s istotou priradiť nejaký hodnotiaci význam, potrebovali by ste pevne otestovať svoje predpoklady oproti skutočnému správaniu pri činnosti. Inými slovami, analyzovanie toho, ako niekto hrá hru, sa značne líši od predpovedania, ako sa bude správať na pracovisku. Vojnová hra, v ktorej niekto ovláda dron, Vám môže pomôcť pri výbere kandidáta pre prácu, ktorej súčasťou je ovládanie dronu,... ale nepomôže Vám to pri výbere niekoho na pozíciu, v ktorej sa bude stretávať so zákazníkmi.“

Ide o to, že akákoľvek „hra“ musí špecificky vyhovovať úlohe. „Gamifikované hodnotenie“ je však odlišné.

„Používame štandardný hodnotiaci nástroj, napr. test logického racionálneho uvažovania, a k tomu pridáme spojovacie prvky hry,“ hovorí Dr. Preuss. „Vďaka tomu sa zlepší skúsenosť kandidátov. No test je aj naďalej rozsiahly hodnotiaci nástroj. Len je pre kandidátov trochu prijateľnejší.“

Ďalším dôležitým aspektom je to, že hry sú „zábavné“ len vtedy, keď v stávke nie je toho príliš veľa. „Keď je v stávke práca, hranie hry už nie je také zábavné,“ hovorí Dr. Preuss. „Párty sú zábavné, no ak zorganizujete párty pre skupinu kandidátov a poviete im, že budete hodnotiť ich správanie, zábava sa čoskoro vytratí. A to isté platí pri hrách.“

„Nebezpečenstvo“ prijatia niekoho na základe výkonu v hre

V tomto druhom článku o gamifikácii Dr. Achim Preuss zo spoločnosti cut-e upozorňuje na „nebezpečenstvo“ prijatia niekoho na základe jeho výkonu pri hre.

„Ak niekto dokáže zopakovať hru, ktorá zvyčajne závisí od schopnosti, môže sa potom pri jej hraní zlepšovať,“ hovorí. „Obsedantný kandidát môže hrať hru na úkor iných vecí a môže prípadne dosiahnuť vysoké skóre. No nemusí ísť o tú najvhodnejšiu osobu na zamestnanie. Toto je veľká nevýhoda, keď sa použijú rovnaké hry, ktoré zahŕňajú schopnosť alebo zručnosť. Kandidáti, ktorí čelia rovnakej zručnosti v hre, sa v nej budú zlepšovať. Ich „meranie“ bude mať odchýlku, no náboroví zamestnanci nebudú vedieť, do akej veľkej miery to súvisí so schopnosťou danej osoby a aká veľká bola „skúsenosť“.“

Dr. Preuss zdôrazňuje, že hry založené na schopnostiach by mali zahŕňať len tie zručnosti, ktoré sú pre danú prácu relevantné. „Tieto typy hier by sa mali používať na zistenie toho, či bude, alebo nebude daná osoba v úlohe úspešná. No hra musí byť aj spoľahlivý hodnotiaci nástroj. Výzvou je identifikovať atribúty potrebné pre vykonávanie danej práce a potom v čo najkratšom čase odmerať, či ich kandidát má. Pri niektorých typoch hier založených na schopnostiach však trvá dlho, kým sa človek do nich dostane.“

A navyše niektorí ľudia jednoducho neradi hrajú hry – ak uvidia, že vo Vašom procese uchádzania sa o prácu je hra, a ak budú mať pocit, že sa takáto zručnosť alebo vedomosť vyžaduje, môžu odstúpiť. „Pre náborových pracovníkov je problémom to, že nebudú vedieť, prečo títo kandidáti odstúpili,“ hovorí Dr. Preuss. „Takže sa môže stať, že nevedomky sa zbavíte dobrých kandidátov pre zlé dôvody. a preto je potrebné navrhnúť hodnotiacu hru veľmi pozorne.“

Ďalším problémom je rozmanitosť. „Podľa našich skúseností chlapci uprednostňujú technické hry a dievčatá slovné hry,“ hovorí Dr. Preuss. „Musíte navrhnúť niečo, čo sa bude páčiť obom pohlaviam. Musíte brať ohľad aj na fyzické problémy alebo problémy s učením, ako je farbosleposť alebo dyslexia. Väčšina hier založených na schopnostiach stojí na tom, že kandidáti veľmi dobre ovládajú motoriku, no to nie je pre väčšinu pracovných pozícií relevantné, takže aj tejto oblasti treba venovať značnú pozornosť. Kandidáti môžu odstúpiť, ak budú mať pocit, že sa od nich vyžaduje zručnosť alebo vedomosť, alebo ak sa im jednoducho nebude konkrétna hra páčiť.“

Gamifikácia: cena, obsah a kontext

V treťom článku o gamifikácii pri nábore skúma Dr. Achim Preuss zo spoločnosti cut-e aspekty z pohľadu ceny, obsahu a kontextu.

„Záujem o gamifikáciu je obrovský, najmä zo strany zamestnávateľov, ktorí sa chcú odlišovať, aby pritiahli nové talenty,“ hovorí. „Problémom pri investovaní do zákazkových hier je to, že ich životnosť môže byť veľmi krátka. Akokoľvek dobrá hra sa čoskoro stane zastaranou. Veľkí zamestnávatelia môžu byť schopní investovať pravidelne do vývoja nových hier, no iní s tým môžu mať problém. Našou radou je nerozmýšľať o hrách ako takých, ale namiesto toho rozmýšľať o „gamifikovaní“ preukázaného hodnotiaceho nástroja. To je cenovo oveľa výhodnejšie.“

Údaje, ktoré sú k dispozícii z hier, predstavujú novú výzvu. „Pred niekoľkými rokmi bolo hodnotenie kandidátov niečo ako meranie toho, ako rýchlo dokáže niekto zabehnúť 100 metrov,“ hovorí Dr. Preuss. „Teraz je možné získať tak veľké množstvo informácií o tom, ako niekto hrá hry, napr. kde klikol a na čo kládol dôraz. Je to ako hodnotenie hráča amerického futbalu: nejde len o to, za ako rýchlo dokáže prebehnúť 100 m, ale o to, koľko mal úspešných prihrávok a či bol jeho beh produktívny. Teraz je v hre možné hodnotiť omnoho viac vecí a tým máme k dispozícii viac údajov, s ktorými sa musíme popasovať. Je to náročné, no aj veľmi komplexné.“

Ďalšou záležitosťou, ktorú treba brať do úvahy, je kontext. „Odborné poznatky, ktoré stoja za gamifikáciou, sú len v plienkach, no vieme, že kontext hry je veľmi dôležitý,“ hovorí Dr. Preuss. „Pokyny musia byť zrozumiteľné a kandidáti by mali mať pocit, že hra je relevantná pre pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzajú. Napokon každá organizácia chce zamestnať na danú prácu tých najlepších kandidátov. Gamifikované hodnotenia sú možnosťou, ktorú sa oplatí vziať do úvahy. Len buďte opatrní pri výbere správneho riešenia, aby sa naplnili vaše potreby.“

Kto hrá hry?

Dnes je typickým hráčom 26-ročná žena, ktorá hrá hry na svojom smartfóne. Pred 5 rokmi to bol 33-ročný muž s konzolou, pred 10 rokmi 17-ročný chlapec s videohernou konzolou.

My všetci sme hrali hry už od vynájdenia hry „kameň, papier, nožnice“ Číňanmi asi pred 2 000 rokmi. Je to univerzálna hra, ktorú hrali všetky kultúry a zdá sa, že všetci máme radi jednoduchosť pravidiel a pútavý, zábavný formát.

Dokonca aj za tým, ako sa hrá táto hra, je psychológia. To, ktorý znak si v hre „kameň, papier, nožnice“ vyberiete ako prvý, indikuje vašu osobnosť. Výskum ukázal, že ak si v tejto hre ako prvý vyberiete kameň, znamená to sebadôveru a silu, ak si vyberiete papier (otvorená dlaň, trochu ako pri podávaní ruky), naznačuje to emocionálne stabilnejšiu priateľskú osobnosť, zatiaľ čo ak si vyberiete nožnice, tento výber je spojený skôr so strategickou, manipulatívnou osobnosťou.

Tlačová správa

Ako pomôcku pri zvládaní stresov v období Vianoc vytvorila medzinárodná spoločnosť cut-e ako odborník v oblasti hodnotenia zábavnú hru s logickým racionálnym uvažovaním s témou Vianoc, ktorou sa identifikuje schopnosť popasovať sa so sviatočným obdobím – a môžete ju použiť na to, aby ste sa naučili zvládať Vianoce pokojnejšie a organizovanejšie.

Vyhľadávač cut-e produktov

Vyhľadávanie vhodného testu alebo dotazníka spomedzi viac ako 40 rôznych online hodnotiacich nástrojov tak, aby naplnili Vaše potreby.
Vyhľadať podľa
oblasti
Instrument
Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews