Realistic Job Preview ako príklad

Realistic Job Previews (RJP) predstavujú pre potenciálnych uchádzačov úžasný spôsob ako zistiť, či im bude sedieť úloha vo Vašej organizácii alebo v odvetví, ktorému sa venujete.

Realistic Job Preview vytvorený spoločnosťou cut-e:

 • poskytuje interaktívnu a zábavnú vzdelávaciu skúsenosť – dostupný na smartfóne, tablete alebo na PC,
 • informuje kandidátov o ich vhodnosti na danú pracovnú pozíciu a pre danú organizáciu,
 • podnecuje tých, ktorí vyhovujú Vašej kultúre a hodnotám, aby sa prihlásili.

Prečo implementovať Realistic Job Preview?

Pri nábore a najímaní je stále viac a viac v centre pozornosti kandidát. Kandidátom záleží na tom, kde pracujú a aká je kultúra.

Realistic Job Preview má viacero reálnych prínosov:

 • RJP ponúka potenciálnym uchádzačom možnosť získať rýchly pohľad na život v rámci pracovnej pozície alebo oblasti, takže sa môže informovane rozhodnúť, či to nechá tak, alebo sa bude o pracovnú pozíciu uchádzať. Ak je to tak, potom viete, že Vaši uchádzači majú realistické očakávania od pracovnej pozície, a je pravdepodobné, že sa budú do Vašej spoločnosti lepšie hodiť.
 • Realistic Job Preview ovplyvňuje retenciu (Barrick & Zimmerman): uchádzači, ktorí lepšie chápu prácu, zvyknú zostávať  v zamestnaní dlhšie.
 • RJP šetrí čas a zdroje, Vaše aj uchádzačove a umožňuje veľkému množstvu kandidátov ohodnotiť seba samých a rozhodnúť sa, či sa budú uchádzať o zamestnanie. Prípadové štúdie ukazujú, že použitím realistického pohľadu na prácu sa zvyšuje počet vhodnejších uchádzačov.
 • Realistic Job Preview zlepšuje skúsenosti kandidátov a v mnohých podnikateľských oblastiach je každý potenciálny uchádzač aj potenciálnym zákazníkom. Vďaka pozitívnej a zábavnej interakcii zanecháva Vaša spoločnosť veľmi dobrý dojem.

Zákazníci, ktorí používajú Realistic Job Preview od spoločnosti cut-e

Ako funguje Realistic Job Preview?

Potenciálnym kandidátom sa predkladajú typické situácie, s ktorými sa môžu stretnúť pri vykonávaní práce, a otázka znie: Čo by ste robili v tejto situácii? Spätná väzba je okamžitá a prispôsobuje sa odpovedi danej osoby. Potenciálni uchádzači sa naučia nielen o každodenných výzvach a úlohách, ktoré so sebou prináša pracovná pozícia, ale zistia aj to, či sa hodia na túto prácu, a čo by chceli robiť. Tí, ktorých to bude baviť, budú o to motivovanejší, aby sa prihlásili, a Vy s nimi nadviažete spoluprácu v skorých fázach náborového procesu. 

Prečo implementovať Realistic Job Preview?

Pri nábore a najímaní je stále viac a viac v centre pozornosti kandidát. Kandidátom záleží na tom, kde pracujú a aká je kultúra.

Realistic Job Preview má viacero reálnych prínosov:

 • RJP ponúka potenciálnym uchádzačom možnosť získať rýchly pohľad na život v rámci pracovnej pozície alebo oblasti, takže sa môže informovane rozhodnúť, či to nechá tak, alebo sa bude o pracovnú pozíciu uchádzať. Ak je to tak, potom viete, že Vaši uchádzači majú realistické očakávania od pracovnej pozície, a je pravdepodobné, že sa budú do Vašej spoločnosti lepšie hodiť.
 • Realistic Job Preview ovplyvňuje retenciu (Barrick & Zimmerman): uchádzači, ktorí lepšie chápu prácu, zvyknú zostávať  v zamestnaní dlhšie.
 • RJP šetrí čas a zdroje, Vaše aj uchádzačove a umožňuje veľkému množstvu kandidátov ohodnotiť seba samých a rozhodnúť sa, či sa budú uchádzať o zamestnanie. Prípadové štúdie ukazujú, že použitím realistického pohľadu na prácu sa zvyšuje počet vhodnejších uchádzačov.
 • Realistic Job Preview zlepšuje skúsenosti kandidátov a v mnohých podnikateľských oblastiach je každý potenciálny uchádzač aj potenciálnym zákazníkom. Vďaka pozitívnej a zábavnej interakcii zanecháva Vaša spoločnosť veľmi dobrý dojem.

Vývoj RJP s cut-e

Vývoj Realistic Job Preview vyžaduje úzku spoluprácu medzi osobou, ktorá navrhuje hodnotenie a organizáciou. Na zachytenie toho, čím je práca a kultúra jedinečná, na oslovenie správnych ľudí – a na to, aby sa to potom premietlo do zábavného a pútavého súboru otázok s okamžitou a úprimnou spätnou väzbou, sú potrebné zručnosti a odborné znalosti.

1. krok – vykonanie analýzy práce: Pomôžeme Vám zistiť, ktoré faktory práce a ktoré charakteristiky sú dôležité pre úspech. Robíme to v spolupráci s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v danej pracovnej pozícii, rozhovormi s manažérmi o hodnotení výkonnosti a rozprávaním sa s inými zúčastnenými stranami, aby sme napokon definovali, aké scenáre sú typické a aké správanie a zručnosti sa vyžadujú.

2. krok – vytvorenie položiek Realistic Job Preview: Pomocou informácií a scenárov vytvorených počas analýzy práce navrhneme, otestujeme, upravíme a znova otestujeme položky s otázkami tak, aby boli pre vaše odvetvie realistické. 

3. krok – otestovanie Realistic Job Preview medzi ľuďmi vo Vašej organizácii a odvetví: Akceptovanie sa dosahuje zachytením reality. Testovanie reality robia tí, ktorí to vedia najlepšie. 

4. krok – vytvorenie RJP hráča: Technológia podporujúca obsah musí byť špičková, musia ju podporovať všetky mobilné zariadenia a musí byť férová. Samozrejme, vzhľad a dojem z obrazoviek budú odrážať Vašu značku pomocou Vášho jazyka, obrázkov a loga. Spoločnosť cut-e má bohaté skúsenosti a odborné znalosti s realizáciou týchto vecí v stanovenom časovom rámci.

5. krok – spustenie naživo s RJP prepojeným na Vašu mikrostránku: Jednou z našich špecialít je vytvorenie rozhrania našej technológie s Vašou webovou stránkou a HR systémami. Vyskúšajte naše odborné znalosti v oblasti technickej integrácie.

6. krok – nechajte spoločnosť cut-e byť hostiteľom a zachovajte RJP: chcete si byť istí, že vaše RJP je online a pre vašich potenciálnych uchádzačov kedykoľvek prístupné a aktualizuje sa spolu s tým, ako sa vyvíja technológia. O všetko toto sa namiesto vás postaráme my.

Vývojový proces

Podrobný časový rozvrh – Realistic Job Preview

Spoločnosť easyJet si osvojila Realistic Job Preview

RJP spoločnosti easyJet sa vytvoril s viacerými cieľmi:

 • podporiť značku easyJet,
 • poskytnúť kandidátom atraktívnu a riadenú skúsenosť a
 • manažovať žiadosti o zamestnanie.

Spoločnosť easyJet chcela vytvoriť pre všetkých zúčastnených pozitívnu kandidátsku skúsenosť a tak zahrnula do zvolených odpovedí nielen okamžitú spätnú väzbu, ale aj informácie o živote na danej pracovnej pozícii. Dôležitým aspektom je to, že každý, kto sa pozerá na RJP je potenciálny zákazník. Poskytnutím úprimných pohľadov na život posádky a na ich každodenné výzvy dokáže spoločnosť easyJet riadiť veľké množstvo žiadostí o zamestnanie. Počas konkrétneho obdobia RJP vyplnilo 66 259 ľudí a spoločnosť easyJet dostala 25 931 žiadostí – od uchádzačov, ktorí vedeli, čo táto práca obnáša a mali motiváciu vykonávať ponúkanú prácu.

Spoločnosť du si osvojila Realistic Job Preview

Spoločnosť du je medzinárodná spoločnosť so sídlom v Dubaji, ktorá si cení a oslavuje rôznosť svojich zamestnancov. Spoločnosť du sa rozhodla v HR marketingu používať RJP, aby bola táto jej pozícia zreteľná a jasná. Dokončením 7 úloh, ktoré predstavujú test, získavajú kandidáti cit pre hodnoty a filozofiu spoločnosti du. Interaktívny test umožňuje spoločnosti určovať rôzne prínosy, ktoré môžu budúci zamestnanci očakávať. Spoločnosť du spoločne so spoločnosťou cut-e vytvorili formát testu, ktorý prezentuje pozitívny prístup spoločnosti a predstavuje to spôsobom navrhnutým tak, aby bol nákazlivý a tiež tak, aby sa podporoval Dubaj ako ekonomické centrum.

Spoločnosť flydubai používa Realistic Job Preview

Spoločnosť flydubai používa RJP ako kvíz pre tých, ktorí by sa chceli stať členmi posádky. Kvíz je navrhnutý tak, aby bol k nemu rýchly prístup, a pomáha kandidátom zistiť, či je pre nich flydubai tá správna spoločnosť, pričom im ponúka pohľad na to, čo so sebou prináša práca člena posádky.

RJP poskytuje pohľad s cieľom:

 • propagovať úlohu posádky a ukázať rôzne úlohy, ktoré prináša táto práca,
 • dobre sa prispôsobiť a upozorniť na potreby ďalšej generácie,
 • včasne zaangažovať potenciálnych zamestnancov. 

Spoločnosť Sunglass Hut: Kľúčové hnacie motory na použitie RJP

Medzi kľúčové hnacie motory spoločnosti Sunglass Hut na navrhnutie a implementovanie RJP patrili: 

 • propagácia príbehu a skúseností spoločnosti Sunglass Hut,
 • zosúladenie očakávaní z práce s realitou,
 • riadenie množstva uchádzačov a skúsenosti kandidátov.

Navrhol sa Realistic Job Preview a začlenil sa do portálu spoločnosti Sunglass Hut v oblasti „Kariéra“ s cieľom pomôcť potenciálnym uchádzačom rozhodnúť sa, či chcú pokračovať v procese uchádzania sa o zamestnanie, a napokon pracovať v spoločnosti Sunglass Hut. Keď osoba prejde cez scenáre, získa spätnú väzbu a ak uchádzač získa dobrú spätnú väzbu, dostane pozitívne správy a podnieti ho to, aby sa prihlásil. Ak osoba nedostane dobrú spätnú väzbu, môže zvážiť to, či si podá žiadosť o zamestnanie v spoločnosti Sunglass Hut.

Spoločnosť Sunglass Hut o spoločnosti cut-e

„Chceme takých uchádzačov, ktorí budú zdieľať náš prístup pri predaji a práci a budú žiť našou značkou, takže pre kandidátov je dôležité, aby to čo najskôr vyskúšali.“

Scott Schroeder, riaditeľ pre získavanie talentov v spoločnosti Luxottica Reatil Austrália

Vedeli ste? Výsledky hodnotiaceho barometra ukazujú:

 • Testovanie pred podaním žiadosti o zamestnanie je rastúci trend, keďže stále viac zamestnávateľov používa Realistic Job Preview a testy situačného rozhodovania (SJT), aby prilákali uchádzačov.
 • Novinkou v prieskume pre rok 2016 bolo zaradenie RJP (22 % použitie) a dotazníkov situačného rozhodovania (54 % použitie).

Vyhľadávač cut-e produktov

Vyhľadávanie vhodného testu alebo dotazníka spomedzi viac ako 40 rôznych online hodnotiacich nástrojov tak, aby naplnili Vaše potreby.
Vyhľadať podľa
oblasti
Instrument
Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews