Meranie kreativity: sparks – prelom v oblasti online hodnotenia

Pri získavaní konkurenčnej výhody je inovácia najrozhodujúcejším faktorom – či je to prostredníctvom skvalitnenia obchodných postupov, vylepšením produktov alebo služieb či vstupom na nové trhy. Na to, aby bolo možné inovovať, je potrebná kreativita a schopnosť zaviesť kreatívne myšlienky do praxe.

Naši klienti sa v priebehu rokov snažili identifikovať a zmerať kreativitu a inovatívnosť spoľahlivým, platným a praktickým spôsobom. Už na začiatku výberového procesu chcú identifikovať potenciál na inovatívnosť – a chcú to online.

Až doteraz to nebolo možné. Vďaka pokrokom v technológiách a umelej inteligencii sme vytvorili online, platný, spoľahlivý a objektívny test kreativity – sparks.

Charakteristické črty online testu kreativity sparks:

  • Test kreativity sparks poskytuje skóre vychádzajúce z normy a toto skóre je objektívne, spoľahlivé a validné.
  • sparks sa môže vyplniť online za 15 minút a možné je okamžité bodové ohodnotenie.
  • sparks je nástroj, ktorý sa môže použiť na začiatku výberového procesu alebo ako súčasť tímového rozvoja.
  • sparks poskytuje pohľad na inovatívnosť. Spolu s testmi osobnosti (shapes od spoločnosti cut-e) a abstraktného, logického myslenia (scales lst od spoločnosti cut-e) tvorí časť sady Inovatívnosť a poskytuje indikáciu potenciálu pre inovatívnosť.

Rozhovor o online teste kreativity sparks

Dr. Achim Preuss, produktový riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti cut-e, a jeho tím pracovali niekoľko rokov na vývoji sparks, čo bola reakcia na požiadavku zákazníkov a nové pokroky v technológii. V tomto rozhovore hovorí o tom, ako sa sparks vyvinul a ako vychádza z predošlého výskumu a testovania.

Sada Inovatívnosť od spoločnosti cut-e

sparks tvorí časť sady Inovatívnosť. Ak sa tento test používa spolu s ostatným testami zo sady, poskytuje indikáciu potenciálu osoby byť inovatívny.

Sada Inovatívnosť zahŕňa:

Nové hodnotenie od spoločnosti cut-e má „v sebe“ Google, čo pomáha pri identifikovaní tých ľudí, ktorí sú kreatívni

Pre úspech v obchodnej činnosti je v mnohých organizáciách zásadná inovatívnosť. Je však ťažké zhodnotiť, nakoľko je niekto kreatívny a inovatívny.

Adventný pozdrav zo sparks

Každý rok rozposielame online adventné pozdravy do celého sveta. V roku 2015 vyrobil španielsky tím cut-e pozdrav z obrázkov kreatívneho testu sparks.

Použitá literatúra

Hardt, J., Felfe, J. & Hermann, D. (2011). Innovationskompetenz: Entwicklung eines neuen Konstrukts durch eine explorative Studie. Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 3, 235-243.

Hülsheger, U. R., Salgado, J. F., & Anderson, N. (2009). Team-Level Predictors of Innovation at Work. Journal of Applied Psychology, 94, 1128-1145.

Jäger, A. O., Süß, H.-M., & Beauducel, A. (1997). Berliner Intelligenzstruktur - Test. Form 4. In Sarges, W. & Wottawa, H. (Hrsg.). Handbuch wirtschaftspsychologischer Testverfahren (pp. 95-101). Lengerich: Pabst Science Publishers.

Kim, K. H. (2006). Can We Trust Creativity Tests? A Review of the Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT). Creativity Research Journal, 18(1), 3-14..

Koestler, A. (1964). The Act of Creation. Penguin Books, New York.

Maier, G. W., Streicher, B., Jonas, E., & Frey, D. (2007). Innovation und Kreativität. In D. Frey & L. von Rosenstiel (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie: Wirtschaftspsychologie (pp. 809-855). Stuttgart: Hogrefe.

Mumford, M. D. (2003). Where have we been, where are we going? Taking stock in creativity research. Creativity Research Journal, 15, 107–120.

Ridley, M. (2010). TEDTalk: www.ted.com/talks/matt_ridley_when_ideas_have_sex

Shalley, C. E. & Gilson, L. L. (2004). What leaders need to know: A review of social and contextual factors that can foster or hinder creativity. The Leadership Quarterly, 15, 33-53.

Schuler, H. & Görlich, Y. (2007). Kreativität: Ursachen, Messung, Förderung und Umsetzung in Innovation. Göttingen: Hogrefe.

Schuler, H. & Hell, B. (2005). Analyse des Schlussfolgernden und Kreativen Denkens. Bern: Huber.

Scott, S. G.; Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal, 37(3), 80-607.

Snyder, A.W. (2011). Facilitate Insight by Non-Invasive Brain Stimulation. PLoS ONE 6(2): e16655.  doi:10.1371/journal.pone.0016655

Soosay, C. A. (2005). An Empirical Study of Individual Competencies in Distribution Centres to Enable Continuous Innovation. Creativity and Innovation Management, 14, 299-310.

Streicher, B., Maier, G.W., Frey, D., Jonas, E. & Kerschreiter, R. (2006). Innovation. In H.-W. Bierhoff & D. Frey (Hrsg.), Handbuch der Sozialpsychologie und Kommunikations-psychologie (pp. 565-574). Göttingen: Hogrefe.

Torrance, E. P. (1974). Torrance Tests of Creative Thinking. Scholastic Testing Service, Inc.

Torrance, E. P. (1981). Empirical validation of criterion-referenced indicators of creative ability through a longitudinal study. Creative Child and Adult Quarterly, 6, 136-140.

Turner, M. (2014). The Origin of Ideas: Blending, Creativity, and the Human Spark. Oxford University Press.

West, M. A. & Farr, J. L. (1990). Innovation and Creativity at Work. West Sussex, England: John Wiley & Sons.

Vyhľadávač cut-e produktov

Vyhľadávanie vhodného testu alebo dotazníka spomedzi viac ako 40 rôznych online hodnotiacich nástrojov tak, aby naplnili Vaše potreby.
Vyhľadať podľa
oblasti
Instrument
Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews