Hodnotenie rozhodovania potrebné na riešenie problémov v pracovnej pozícii, ktorá je v stávke

Situácia rozhoduje. Vieme o tom. V niektorých situáciách sa dokonca aj najdôležitejší ľudia rozhodujú nesprávne. Na to, aby bolo možné navrhnúť dobrý prostriedok na hodnotenie situačného rozhodovania, sú potrebné expertné znalosti, skúsenosti a odborný vklad.

V spoločnosti cut-e poznáme tieto faktory – preto navrhujeme špecifické a jedinečné hodnotenia situačného rozhodovania, ktoré odzrkadľujú každodenné rozhodnutia ľudí, ktorí vykonávajú špecifické úlohy - či už ide o palubných sprievodcov, o pracovníkov v oblasti zákazníckeho servisu, o predajcov, hotelových zamestnancov alebo o ľudí v akejkoľvek inej pracovnej pozícii, pre ktorých sa hodnotenie vytvorilo.

Zákazníci, ktorí používajú situačné rozhodovanie od spoločnosti cut-e

Spoločnosť cut-e sa líši od ostatných. My nenechávame nič na náhodu!

Kombinujeme naše  „know-how“ a našu jedinečnú metódu bodovania s tým, čo prinášajú odborníci v danej oblasti a vytvárame skutočné situácie a vierohodné možnosti odpovede.

Vždy testujeme „prototypovú“ verziu, analyzujeme údaje a skôr než naplno spustíme dotazník, urobíme všetky potrebné úpravy. Vďaka tomuto procesu je pred uvedením na trh zabezpečená vynikajúca validita a preukázateľná návratnosť investícií.

Vďaka nášmu formátu otázok so „zdieľaním bodov“, prostredníctvom ktorého sa kandidáti rozhodujú o vhodnosti každej z možností odpovede, máme z každej otázky viac informácií a vieme pochopiť nuansy rozhodovania. A čo je dôležité, aj kandidáti majú radi tento formát!

Dotazníky situačného rozhodovania od spoločnosti cut-e. Prečo použiť jeden z nich?

 • Efektívnosť: Testovanie veľkého množstva kandidátov v počiatočných fázach procesu
 • Kvalita: Veľmi prediktívne z hľadiska budúceho výkonu
 • Zodpovednosť: Zosúladenie očakávaní kandidátov s realistickým pohľadom na pracovnú pozíciu
 • Bezpečnosť: Jedinečná bodovacia metóda spoločnosti cut-e vytvára „kľúč bodovania“, ktorý sa dá ťažko odhadnúť
 • Nestrannosť: Pri dotazníkoch situačného rozhodovania sa zistili zanedbateľné skupinové rozdiely, čo znamená, že tí, ktorí dokončili hodnotenie, zostávajú v hre

Testy situačného rozhodovania od spoločnosti cut-e – použitie a prínosy

 • Dotazníky/testy situačného rozhodovania (SJQ alebo SJT) sú nástrojom, ktorý veľmi súvisí s kontextom. Používajú sa v počiatočných fázach náborového procesu a najlepšie sa hodia pre veľké množstvo pracovných pozícií na strednej úrovni.
 • Zvyčajne sú špecifické: navrhnuté a schválené pre konkrétnu pracovnú pozíciu v konkrétnej organizácii.
 • Uchádzačom sa predkladajú reálne pracovné situácie a otázka znie: Čo by ste robili, keby ste sa ocitli v tejto situácii?
 • Uchádzači si buď vyberú, alebo ohodnotia vhodnosť navrhovaných možných činností.
 • Odpovede sa porovnajú s odpoveďami, ktoré považujú za správne „odborníci v danej oblasti“ na tejto pracovnej pozícii.
 • Výsledkom je celkové skóre vhodnosti na pracovnú pozíciu a toto skóre použijú náboroví zamestnanci na vylúčenie nevhodných kandidátov (v tejto fáze je možné otestovať asi 30 až 50 % uchádzačov).
 • V širšej výskumnej literatúre existuje jasný dôkaz o validite a vierohodnosti dotazníkov situačného rozhodovania.
 • Kandidáti majú radi dotazníky situačného rozhodovania. Ich relevantnosť pre pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzajú, je jasná.

Prvé messengerové hodnotenie vytvorené cut-e

cut-e spustil novú, prispôsobiteľnú hodnotiaco-komunikanú hru: chatAssess. Tento výkonný nástroj situačného správania napodobňuje prostredie instant messengra a môže byť použitý pred použitím testov osobnosti/schopností alebo môžu byť včlenené priamo do hry. Kandidát dostáva správy od kolegov so špecifickými otázkami alebo žiadosti o radu. V reálnom čase kandidát vyberá svoje odpvede z predpripravených možností. chatAssess poskytuje vhľad do správania kandidáta a jeho pravdepodobných reakcí na pracovné situácie. chatAssess je prispôsobiteľný na akúkoľvek pozíciu, na akejkoľvek organizačnej úrovni, je optimalizovaný na smart telefóny a dobre funguje aj na tabletoch či stolových počítačoch.

Rozhovor: Hodnotenie situačného rozhodovania so spoločnosťou cut-e

Rozprávali sme sa so zakladateľom spoločnosti cut-e Andreasom Lohffom o tom, čím sa situačné rozhodovanie od spoločnosti cut-e líši od ostatných? Ako sa vytvára dotazník alebo test situačného rozhodovania? Pre koho je najvhodnejší? A prečo funguje situačné rozhodovanie od spoločnosti cut-e tak dobre?

Situačné rozhodovanie – test alebo dotazník?

HR pracovníci to občas nazývajú test a občas dotazník. Výsledky vyhľadávania v googli ukazujú, že testy situačného rozhodovania sa vyhľadávajú 25-krát častejšie ako dotazníky situačného rozhodovania. Preto sme do našej dokumentácie o hodnoteniach situačného rozhodovania začlenili „test“. V spoločnosti cut-e aj naďalej uprednostňujeme názov dotazníky situačného rozhodovania, pretože vyzerajú a pôsobia skôr ako dotazníky než testy, čiže nemajú jasné správne/nesprávne odpovede a nie sú časovo obmedzené.

Použitie pojmu „test“ v tomto kontexte je ovplyvnené aj americkým použitím týchto nástrojov v minulosti, keď sa testom situačného rozhodovania do určitej miery merali získané vedomosti, a teda koreloval s IQ. Práca, ktorú robíme pre našich zákazníkov je o tom, že zachytávame správanie v konkrétnej situácii, takže sa zameriavame viac na štýly správania, na motiváciu a na hodnoty. Toto nám spolu so špecifickejšími testami schopností poskytuje kompletný obraz.

Dubai Duty Free o cut-e

"Považovali sme za potrebné včleniť element Dubai Duty Free do kontextu. Výsledkom bol prispôsobený test situačného rozhodovania založený na realistických predajných situáciách v prostredí nášho reťazca."

Vedeli ste?

Výsledky hodnotiaceho barometra ukazujú:

 • Najrýchlejšie rastúcimi nástrojmi sú rozvojové centrá, hodnotiace centrá, dotazníky o integrite, hodnotové dotazníky a testy situačného rozhodovania (SJT).
 • Testy situačného rozhodovania sa používajú viac na rozvíjajúcich sa trhoch než na vyspelých trhoch (72 % v porovnaní s 37 %), kde chýba história tradičnejších hodnotiacich dotazníkov.
 • Použitie SJT vo veľkých organizáciách (viac ako 5 000 zamestnancov) je 73 %, zatiaľ čo v prípade menších spoločností s menej ako 100 zamestnancami je to len 36 %.

Vyhľadávač cut-e produktov

Vyhľadávanie vhodného testu alebo dotazníka spomedzi viac ako 40 rôznych online hodnotiacich nástrojov tak, aby naplnili Vaše potreby.
Vyhľadať podľa
oblasti
Instrument
Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews