Online hodnotenie pomáha zefektívniť procesy a prinášať výsledky

cut-e kombinuje hodnotenie, inovatívne technológie a konzultačné služby s pochopením biznis problémov. Chcete vedieť - a my vieme zistiť za vás - čo napomáha vynikajúcemu výkonu Vašich zamestnancov, pokiaľ ide o ich osobnosť a schopnosti špecifické pre Vaše podnikanie. Následne nastavíme ľahko pochopiteľný online hodnotiaci proces, ktorý vieme ľahko integrovať do Vášho existujúceho HR systému.

V spolupráci s našimi klientmi sme dokázali dosiahnuť obdivuhodnú návratnosť investícií (ROI) v úspore času, peňazí a vytváraní hodnôt. Robíme to vo všetkých oblastiach talentu od skríningu,  cez výber, talent pool, rozvojové programy a udržanie zamestnancov.
Nižšie sú len niektoré príklady toho ako vieme zlepšiť návratnosť investícií.

Čo o nás hovoria naši klienti:

"Spolu s cut-e sme vyvinuli inovatívny online systém, ktorý výrazne zefektívnil náš náborový proces."Günther Hohlweg, Siemens

Siemens zvýšil mieru dokončenia tréningov

Zvýšenie v úspešnom absolvovaní učňovského vzdelávania z 88% na 95% po implementácii cut-e testov logického myslenia a dotazníka záujmov.

Vzdelávanie si vyžaduje značné investície, či už sa jedná o formálne učňovské programy, počiatočné zaškolenie pre kontrolórov letovej prevádzky alebo tréning pre generálnych manažérov. Značné výdavky spojené so vzdelávaním, ale nie sú jediným dôvodom prečo sa treba venovať zefektívňovaniu profesného vzdelávania, vzdelávanie je, totiž, základným predpokladom pre naplnenie firemnej stratégie. Bez zaučených pilotov nemôžu lietadlá lietať na plánovaných trasách.

cut-e Vám pomôže pri identifikácii faktorov, ktoré ovplyvňujú úspešné dokončenie programov a identifikácii ľudí, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou úspešne absolvujú školenia. Kľúčové výsledky: úspora investícii na tých ľuďoch, ktorí by mohli zlyhať alebo vystúpiť z programu a vytvorenie pridanej hodnoty prostredníctvom viacerých úspešne dokončených programov.

easyJet šetrí tisíce na nábore

Úspora viac než 152.000 $ za 4 roky znížením počtu Assessment centier potrebných na splnenie plánov náboru po zavedení cut-e online hodnotenia, realistického prehľadu práce (angl. Realistic Job Previews) a zvýšenie kvality kandidátov vďaka skorej identifikácii.
Assessment centrá sú drahé, vyžadujú si čas a priame náklady. Napriek tomu, sú jedným z najviac prediktívnych a cenných nástrojov hodnotenia, ktoré máme k dispozícii. Zlepšovaním ich efektivity a znížením počtu centier, ktoré potrebujete na hľadanie vhodného kandidáta, prináša významné úspory.

cut-e vie s Vami spolupracovať pri identifikácii vlastnosti tých, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou budú úspešní vo vašej organizácii a vytvoriť proces hodnotenia s cieľom identifikovať kandidátov vyššej kvality v tomto procese čo najskôr. Kľúčové výsledky: Ste schopní sústrediť sa na lepších kandidátov, čo šetrí zbytočné úsilie a čas strávený na nevhodných uchádzačov.


Sunglass Hut skrátil dobu nástupu do zamestnania

Skrátenie doby nástupu maloobchodných pracovníkov z 25 dní na 15 dní po premyslení kritických správaní, skúsenosti vyžadovaných od uchádzačov a zavedení cut-e Testu situačného rozhodovania.

Skrátenie doby nástupu nielenže prináša úspešných kandidátov na palubu skôr a urýchľuje dopad na biznis, ale môže zabrániť tomu, aby Vaše kľúčové talenty zamestnala konkurencia. cut-e vie s Vami spolupracovať na identifikácii kľúčových charakteristík potrebných pre danú pracovnú pozíciu a vytvoriť online hodnotiaci proces, ktorý bude bežať hladko, efektívne a sústredí sa na najvhodnejších kandidátov pre Vás. Nielenže skrátite čas na administráciu hodnotenia vďaka automatizácii niektorých procesov, ale dokážete sa rýchlejšie rozhodovať, pretože Vám vieme nastaviť cut-off skóre. Kľúčové výsledky: ste schopní rýchlejšieho nástupu Vašich ľudí, odradiť ich od svojich konkurentov a znížite vlastné interné náklady.

Harveys zvýšil zisk z predaja

Predajný zisk vo výške 14% pri novoprijatých zamestnancoch po zavedení cut-e dotazníku Štýlov správania a nástrojov situačného rozhodovania - zisk vo výške 10 700$ na jedného zamestnanca.

Zistiť prečo je jeden obchodník oveľa úspešnejší ako druhý a urobiť niečo s touto informáciou môže významne prispieť k Vášmu celkovému zisku. Zvyčajne je to niečo o osobnostných vlastnostiach danej osoby, ktorá mu/jej pomáha byť úspešný vo Vašej spoločnosti - rovnako ako sledovanie predaja alebo obchodnícke skúsenosti.

cut-e Vám pomôže určiť a definovať, čo pomáha úspechu v predaji a následne ho predikovať z výsledkov Vašich kandidátov na obchodníka. Pomôžeme Vám analyzovať dáta o talentoch a korelovať ich s výsledkami hodnotenia. Vytýčime prvky predajného úspechu a pomôžeme Vám vytvoriť náborový proces hodnotenia, ktorý vyzdvihne ľudí s kľúčovými prvkami, ktoré potrebujete. Kľúčové výsledky: priviesť na palubu nové talenty so zručnosťami a schopnosťami stať sa novými predajnými hviezdami vo Vašej firme.

Ricoh skrátil čas na pohovor

Skrátenie pohovoru na 45 minút a pokles o 7% v miere fluktuácie vďaka zavedeniu cut-e dotazníku hodnôt "Ricoh way" na zhodnotenie potenciálnych uchádzačov v kontexte Ricoh kľúčových kompetencií.

Čas strávený na pohovor nie je vždy dobre strávený čas. Musíte sa sústrediť, čo si vyžaduje presné vedomosti o pracovnej pozícií, nahliadnutie do charakteristík pohovorovaného a následné pochopenie „zhody“ medzi nimi.

cut-e pomohol mnohým organizáciám lepšie porozumieť typu osobnosti, ktoré hľadajú pre ich pracovné pozície: kombinácia zručností, motivácie, hodnôt, schopností, kompetencií a vlastností. Tiež sme im pomohli určiť postup hodnotenia, ktorý zvýrazní tieto požadovaných oblasti u kandidátov, zhrnúť informácie a poskytnúť stručný a prispôsobený návod na interview pre manažéra, ktorý ho použije pri samotnom pohovore. Kľúčové výsledky: kratší čas potrebný na pohovor, keďže sa manažéri zameriavajú len na najdôležitejšie otázky na určenie zhody s pracovnou pozíciou. Pohovorovaní lepšie pochopia prácu a organizáciu na základe otázok a vyjadrených hodnôt, a tak vedia posúdiť, či je pracovná pozícia vhodná pre nich.


Vyhľadávač cut-e produktov

Vyhľadávanie vhodného testu alebo dotazníka spomedzi viac ako 40 rôznych online hodnotiacich nástrojov tak, aby naplnili Vaše potreby.
Vyhľadať podľa
oblasti
Instrument
Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews