cut-e vám pomáha presne identifikovať tých najlepších ľudí, skrátiť čas výberu a tak šetriť náklady

Recruiteri vo svojej práci čelia mnohým náročným výzvam. Potrebujete partnera, ktorý vám môže pomôcť vyriešiť problémy s výberom, ktoré máte.

Možno sa stretávate s veľkým množstvom prihlásených kandidátov alebo medzi nimi jednoducho nedokážete rozlišovať kvôli podobnosti ich kvalifikácie alebo skúseností. Alebo súťažíte o veľmi vzácne talenty, možno bojujete so štandardizáciou procesov naprieč niekoľkým lokalitám alebo už viete koľko veľa času prejde od momentu podania prihlášky až po reálny nástup kandidáta.

Klienti, ktorí využívajú cut-e na podporu náboru

Naše skúsenosti s náborom zamestnancov

cut-e čerpá zo svojich dlhoročných skúseností so stovkami medzinárodných aj lokálnych klientov a rozvíja online hodnotenie, ktoré vyrieši výzvy, ktorým klienti čelia. Naše prispôsobené screeningové nástroje, ako sú napríklad testy situačného rozhodovania, nám pomáhajú identifikovať tých kandidátov, ktorí sa pravdepodobne budú správať a reagovať vo vašom pracovnom prostredí spôsobom, aký potrebujete a preferujete. Náš online test schopností presne určí tých, ktorí majú primeranú úroveň zručností potrebnú pre vašu pracovnú pozíciu. Nástroje založené na kompetenciách ukazujú mieru zhody medzi schopnosťami kandidátov a tými schopnosťami, ktoré vy hľadáte.

Našou úlohou však nie je len vyvíjať a ponúkať online nástroje. Pracujeme s vami aby sme potom vedeli výsledky analyzovať a následne upraviť váš výberový proces tak, aby sme využívanie hodnotiacich nástrojov optimalizovali. 

 

Produkty využívané pri nábore

Naše portfólio produktov je široké a zahŕňa testovanie osobnosti, testovanie zručností, inovácie a kreativity, integrity, motivácie a hodnôt. Zároveň ponúka nástroje pre každú úroveň pracovných pozícií, či už pre absolventov, výkonných riaditeľov, administratívnych pracovníkov alebo manuálne pracujúcich ľudí. Kde ale začať? Vyhľadávač produktov vám odporučí aký nástroj zvoliť a naši konzultanti vám pomôžu nadizajnovať najlepší workflow pre váš biznis na základe vašich konkrétnych požiadaviek. Naše predaplikačné testovanie je široko využívané spoločnosťami, ktoré chcú zvýšiť zaangažovanosť potenciálnych uchádzačov ešte skôr ako vôbec pošlú prihlášku. Následne vieme odfiltrovať nevhodných kandidátov (ideálne použiť pri vyššom počte kandidátov), takže sa viete rovno zamerať len na kandidátov, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou uspejú. Niektoré z našich online nástrojov je možné vypĺňať aj na mobilných zariadeniach.

Prediktívna analýza pre výber

Pomáhame vám zistiť a zadefinovať, čo je pre vašu organizáciu kľúčové v súčasnosti a taktiež do budúcna. cut-e prediktívna analytika pre nábor vytvára nový rámec pre výberové rozhodnutia. To znamená, že hodnotenie kandidátov zohľadňuje čo potrebujete dnes a vytvára priestor na naplnenie vašich očakávaní do budúcna.

Správy vygenerované z hodnotenia kandidáta:

 • Naznačujú rolu a vhodnosť kandidáta na základe vášho overeného modelu
 • Zameriavajú sa na relevantné kompetencie pre konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa kandidáť uchádza
 • Zahŕňajú kompletný návod na vedenie pohovoru
 • Sú k dispozícii okamžite po dokončení hodnotenia
 • Reflektujú váš kompetenčný model a firemný jazyk a sú dostupné vo viac ako 40 svetových jazykoch

Výskum ako základ vývoja produktu

Aby sme pre vás boli pridanou hodnotou, naše testy musia byť vysoko kvalitné a neustále prehodnocované a vylepšované. Náš výskumný program zahŕňa neustále vylepšovanie produktov rovnako ako aj dizajn a vývoj nových nástrojov, ktoré posúvajú hranice online hodnotenia zručností, ktoré si biznis vyžaduje. Ako prvý sme vyvinuli hodnotenie špeciálne pre mobilné zariadenia a navrhli a implementovali praktický test kreativity. Náš výskumný tím pracuje s klientmi pri vytváraní nových noriem a validačných štúdií, realizuje špecifické výskumné projekty, ktoré priamo súvisia s procesom náboru napríklad ako minimalizovať podvádzanie pri online hodnotení, ako sa používajú mobilné zariadenia a čo kandidáti očakávajú od online hodnotenia. Posledný prieskum Global Assessment Barometer ukazuje, že čoraz viac organizácií chce zlúčiť rôzne druhy hodnotenia, aby ich vedeli ponúknuť naraz a znížiť tým množstvo času stráveného pri testovaní bez upúšťania od prísnych princípov testovania. Na toto pri vývoji našich testov nezabúdame.

cut-e online video pohovor

cut-e online video pohovor je inovatívne webové HR riešenie, ktoré sa ľahko používa a pomáha organizácii rýchlo a spoľahlivo získať autentický dojem o špecifických zručnostiach a schopnostiach kandidátov. Vďaka tomuto nástroju kandidáti môžu úplne samostatne absolvovať pohovor založený na kompetenciách (Competency Based interview - CBI) z akéhokoľvek miesta na svete. 

cut-e online video pohovor umožňuje hodnotiteľom efektívne a obhájiteľné zhodnotenie, čo dramaticky znižuje náklady na screening. Online pohovor má množstvo výhod:

 • V porovnaní s inými metódami znižuje čas pohovoru o 70%
 • Zabezpečuje vysokú efektivitu a objektivitu vďaka viacerým hodnotiteľom
 • Prekonáva ťažkosti s plánovaním, ktoré sú charakteristické pre tradičné metódy vedenia pohovoru
 • Znižuje náklady na kandidátov, ktorí sa náborového procesu zúčastňujú

Profesionálne nadizajnované hodnotiace a rozvojové centrá (Assessment/Development Centre)

Dizajnovanie behaviorálneho assessment centra je omnoho komplikovanejšie a časovo náročnejšie, než si väčšina ľudí uvedomuje. Je potrebné mať odborné vedomosti a skúsenosti, aby bolo možné vyhnúť sa chybám pri základnej konštrukcii Assessment centra. cut-e experti majú mnohoročné skúsenosti v navrhovanía realizovaní Assessment a Developmet centier.

Spoľahlivé a pragmatické riešenia sú vyvinuté na základe identifikácie kľúčových meraných kompetencií. Ponúkame vám komplexný servis od navrhnutia modelových situácií, rolových hier, skupinových diskusií a tréningových materiálov a taktiež zaškolenie interných hodnotiteľov. Dostanete celý balík pripravených podkladov na realizáciu Assessment a Development centier.

Čo je nábor založený na kompetenciách?

Po prvé, čo znamená "kompetencia" v nábore založenom na kompetenciách?

Pojem kompetencia vyjadruje zoskupenie osobnostných charakteristík, ktoré sa vzťahujú k dokonalosti v určitej činnosti. Kompetencia sa skladá z osobnosti, zo schopností, vedomostí, skúseností, záujmov a motivácie.

Znie to  ako samozrejmosť, že každý nábor by mal byť založený na týchto faktoroch. Avšak až príliš často sa stáva, že podniky nevedia nájsť toho správneho kandidáta. Alebo ešte horšie, nájdu správneho kandidáta len preto, aby neskôr zistili, že nebol tým správnym. Takže, v čom spočíva ten rozdiel?

Čo je cieľom náboru založeného na kompetenciách?

Nábor založený na kompetenciách je o presnom chápaní toho, čo je potrebné pre vykonávanie konkrétnej pracovnej pozície formulované v otázkach. Definuje proces, ktorý identifikuje kompetencie kľúčové pre pracovný úspech na úrovni osobnosti, zručností, vedomostí a zhody s firemnou kultúrou. Alebo jednoducho povedané, vytvára jasný rozdiel medzi osobnostnými charakteristikami (preferuje to robiť), motiváciou (chce to robiť) a kognitívnymi schopnosťami (je schopný to robiť) - a robí nábor na základe týchto informácií.

Osobnosť je zvyčajne podceňovaná, čo sa týka predikcie kompetencií a pracovného úspechu. Jack Welsh, bývalý generálny riaditeľ General Electrics povedal: "Priveľmi často prijímame ľudí na základe zručností a potom vyhadzujeme na základe osobnosti. Ja môžem učiť zručnostiam, ale chcem postoj".

Výhody náboru založeného na kompetenciách

Nábor založený na kompetenciách je účinný a efektívny a tým pádom aj ekonomický. Konzultanti cut-e vám poradia, ako optimalizovať váš náborový proces. Testy a dotazníky cut-e sú odskúšané, testované a osvedčené v poskytovaní informácií, ktoré sú kritické a dôležité pre správne výberové rozhodnutia.

Strategické kompetenčné modely

Správne navrhnuté kompetenčné modely sú presné, selektívne a praktické. Avšak množstvo už existujúcich kompetenčných modelov v spoločnostiach je príliš komplikovaných, opotrebovaných a do značnej miery nepoužiteľných. cut-e vám ponúka spoluprácu pri navrhnutí kľúčových kompetencií použitím empirických dát, ktoré sú naviazané na strategické ciele vašej spoločnosti.

cut-e Vám pomáha zameriavať sa na to podstatné a na to dôležité. Či už potrebujete profesionálny alebo technický vstup od nás, alebo úplne prenecháte tvorbu modelu na nás, experti cut-e vám dodajú kompetenčné modely, ktoré sú funkčné, jednoduché na používanie a vecné.

Opýtajte sa odborníka: Do akej miery by malo byť hodnotenie mobilné?

Technológia sa bude aj naďalej rýchlo vyvíjať a je jasné, že existujú rôzne možnosti ako to využiť. Zásadnou otázkou je ako?

Často sa stretávame s otázkou, či kandidáti môžu vyplniť naše testy na smartphonoch. Keď sme prvýkrát vyvinuli naše testy vôbec sme nerozmýšľali nad tým, že testy by sa mohli vypĺňať tzv."on the move". V tom čase neexistoval žiadny smartphone, takže nad vyplnením testov vo vlaku alebo niekde inde sme ani nepremýšľali. Teraz ale majú ľudia prístup k všetkým informáciám aj cez mobil. Zásadnou otázkou je naše presvedčenie, že ak kandidáti dokončenia test za takýchto okolností je menej pravdepodobné, že dosiahnu najlepší možný výsledok. Naskytujú sa aj otázky spravodlivosti a príležitostí pre všetkých. Aj keď tieto zariadenia sú stále prenosné je čoraz pravdepodobnejšie, že sa budú používať stabilne na jednom mieste, ktoré zabezpečí koncentráciu a fokus na dokončenie testu. Pri vývoji testov pre mobilné zariadenia existuje veľa výziev, ale pevne veríme, že ich prekonáme a preto sme výzvu túto výzvu prijali.

Bezpečnejšie rozhodnutia pri obsadzovaní kľúčových pozícií

Najmä pre pozície stredného a vyššieho manažmentu často platí, že rozhodnutie o prijatí je urobené na základe predošlých pracovných skúseností a neštruktúrovaného pohovoru. Bez toho, že by si to spoločnosti uvedomovali môže práve v dôsledku týchto rozhodnutí dochádzať k obrovským finančným a štrukturálnym poškodeniam spoločnosti. Služba cut-e executive assessment Vám umožňuje založiť Vaše rozhodnutia na platných, spoľahlivých a objektívnych dátach. Zahŕňa to

 • identifikáciu kompetencií, ktoré treba hodnotiť 
 • individuálne hodnotenie kandidáta v rámci týchto kompetencií
 • telefonickú spätnú väzbu okamžite po ukončení hodnotenia
 • detailnú spätnú väzbu a odporúčanie pre ďalší rozvoj kandidáta
 • písomnú správu

Skúsení experti z pracovnej psychológie vám práve vďaka využitiu inovatívnych psychodiagnostických nástrojov ponúknu relevantné informácie ako robiť bezpečné rozhodnutia.

Nakoľko dôležitý je talent v talent manažmente?

Talent manažment sa zvykol zameriavať na tzv. mladých "high potentials" s cieľom vytvoriť pool talentov a systematicky ich rozvíjať na budúcich lídrov a senior manažérov. To mohlo vytvoriť dojem akéhosi elitárskeho prístupu a zamerania sa len na pár vybratých - čo možno ignoruje všetkých ostatných zamestnancov, ktorí bez pochyby taktiež majú istú úroveň "talentu".

S demografickými zmenami, ktoré vedú k úbytku profesionálov a manažérov, si už spoločnosti nemôžu dovoliť tento elitársky prístup v talent manažmente využívať.

Odporúčame preto nahradiť slovo "talent" za "potenciál" čo logicky zahŕňa všetkých. Nový cieľ: odhaliť, využívať a rozvíjať všetok dostupný potenciál u každého zamestnanca. 

Niektorí hovoria o tom, že talent manažment znižuje obrat, niektorí zase hovoria, že zvyšuje produktivitu. Ale ako možno rozpoznať, ktorí ľudia sú tí správni a či v sebe majú potenciál urobiť viac?

cut-e vás podporuje v rozvoji stratégie talent manažmentu práve so správnymi testami a dotazníkmi a ponúka vhodné riešenia na rozpoznanie, rozvoj a udržanie tých zamestnancov, ktorí majú potenciál urobiť viac.

Efektívne úspory vďaka technickej integrácii

Integrácia online hodnotenia do HRIS a ATS platformy vedie k zvyšovaniu efektivity, integrácii dát a dláždi cestu k lepšej analýze dát z testovania. Realizovali sme desiatky integrácií s viacerými dodávateľmi technológií a preto vieme aké sú úskalia a základy projektového riadenia a vieme implementovať kompletný proces náboru. Pre budúcnosť je nutné mať ľahko dostupné dáta na jednom mieste, keďže bude nevyhnuté byť schopný preukázať rast Návratnosť investícií (ROI) a väčšie využitie Talent analytiky. Naši klienti oceňujú bezproblémové rozhranie, ktoré cut-e integrácia ponúka, zatiaľ čo ich kandidáti oceňujú relevantný a hladký výberový proces.

Vyhľadávač cut-e produktov

Vyhľadávanie vhodného testu alebo dotazníka spomedzi viac ako 40 rôznych online hodnotiacich nástrojov tak, aby naplnili Vaše potreby.
Vyhľadať podľa
oblasti
Instrument
Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews