Kurzy a školenia

Cut-e ponúka komplexné zaškolenie do používania všetkých produktov. Školenia prebiehajú buď na pobočkách cut-e alebo v priestoroch zvolených klientom (tzv. in-house). Naše programy môžu byť účelovo navrhnuté pre potreby a ciele konkrétnej organizácie. 

V prípade záujmu o školenie, prosím, kontaktujte Vašu lokálnu pobočku cut-e.

Úvod do hodnotenia schopností a osobnosti

Produkty určené na hodnotenie schopností a osobnosti sú stále viac používané. Tento kurz je vhodný pre každého, kto chce získať lepšie pochopenie nasledujúcich oblastí:

Základný obsah a vedomosti

 • Ako identifikujem, čo niekto potrebuje na to, aby bol v práci úspešný?
 • Ako môžem používať hodnotiace nástroje, aby som získal relevantné informácie?
 • Ako fungujú osobnostné dotazníky a testy schopností?
 • Aké kritériá kvality sú dôležité pri výbere hodnotiacich produktov?
 • Nakoľko bezpečné a pred podvádzaním chránené je online hodnotenie?
 • Akým spôsobom dostávam spätnú väzbu k výsledkom?

Naši skúsení konzultanti Vás prevedú týmito témami aj s konkrétnymi príkladmi. Pred tréningom vyplníte osobnostné dotazníky a testy schopností a následne si nacvičíte podávanie spätnej väzby a interpretáciu pre upevnenie naučeného.

Kto by sa mal zúčastniť
Tento kurz je vhodný najmä pre pracovníkov z HR oddelenia, používajúcich hodnotiace nástroje vo výbere, ďalej pre konzultantov alebo poradcov, ktorí chcú zlepšiť svoje pochopenie hodnotenia osobnosti a schopností.

Interview založené na kompetenciách (CBI)

Interview založené na kompetenciách (Competency Based Interview) je najefektívnejší a najobjektívnejší spôsob vedenia pohovoru. Užitočné je nielen pre profesionálov z oblasti ľudských zdrojov, ale aj pre líniových manažérov a tých, ktorí sú zahrnutí do výberového procesu - často až v záverečnej fáze.

Základný obsah zahŕňajúci poznatky

 • Čo sú to kompetencie a akú pridanú hodnotu majú v interview?
 • Ako sa objektívne porovnávajú a hodnotia dôkazy z pohovoru?
 • Ako zabezpečiť výberový proces tak, aby bol v zhode s kompetenciami organizácie?

Kľúčové benefity

 • zvýšite úroveň svojich zručností potrebných počas pohovoru
 • zručnosti si nacvičujete na "skutočných" kandidátoch
 • zvýšite svoju úspešnosť pri výbere

Kto by sa mal zúčastniť
Naši skúsení konzultanti poskytujú relevantné teoretické vedomosti, kombinované s praktickou aplikáciou CBI. Tento kurz je vhodný pre HR profesionálov a líniových manažérov, ktorí si chcú zlepšiť svoje zručnosti pre vedenie pohovoru. Konkrétne tých, ktorí chcú svoje pohovory výrazne prepojiť s kompetenciami organizácie.

360 stupňová spätná väzba za účelom rozvoja

Pri vytváraní tréningu s Vami spolupracujeme, aby vyhovoval Vašim požiadavkám, zodpovedal všetky Vaše otázky a zaoberal sa tým, čo potrebujete Vy. Pravidelne od nás klienti požadujú sprevádzanie a vstupy v nasledujúcich oblastiach:

 • Použitie a ciele 360 stupňovej spätnej väzby
 • Základné rady, čo robiť a nerobiť pri nastavovaní procesu 360 stupňovej spätnej väzby
 • Facilitácia spätnej väzby a koučing v oblastiach, ktoré boli identifikované ako potreby rozvoja
 • Výber kompetencií do 360 stupňovej spätnej väzby
 • Ako najlepšie nastaviť dotazník pre získanie diferencovaných výsledkov
 • Ako najlepšie realizovať proces pre dosiahnutie maximálnej účasti

Máme množstvo skúseností s realizáciou úspešných a na mieru šitých 360 stupňových spätných väzieb pre a s našimi klientmi.

Vyhľadávač cut-e produktov

Vyhľadávanie vhodného testu alebo dotazníka spomedzi viac ako 40 rôznych online hodnotiacich nástrojov tak, aby naplnili Vaše potreby.
Vyhľadať podľa
oblasti
Instrument
Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews