Skúsenosti s integráciou

cut-e má bohaté skúsenosti s integráciou vlastných produktov do HR informačných systémov (HRIS) a Systémov manažovania kandidátov (ATS) vyvinutými in-house alebo treťou stranou. Naše produkty sa dajú ľahko integrovať, takže na jednom mieste máte všetky informácie, ktoré potrebujete, vo formáte, ktorý chcete.

Spolupracovali sme s desiatkami dodávateľov systémov riadenia talentov a presne vieme, ako to urobiť. Takže, či už máte systém riadenia talentov alebo v súčasnosti len hľadáte systém pre podporu vášho náboru a riadenia zamestnancov, môžete sa s nami pobaviť o tom, ako vaše informácie z hodnotenia možno integrovať tak, aby ste ich ukladali v jednom systéme.

Benefity bezproblémovej integrácie

Mnoho firiem investovalo veľa nákladov do zavedenia ATS systému (Applicant Tracking System) alebo HRIS systémov (HR informačný systém) s cieľom maximalizovať efektivitu procesov podporujúcich nábor a HR. Online hodnotenie je tiež rozšírené, ale firmy sa stále snažia spojiť tento proces a dáta. Potreba pre integráciu existuje v prípade, že chcete umožniť plynulý tok dát z hodnotenia do existujúcich systémov. Benefity: bezproblémová užívateľská skúsenosť pre kandidátov a zvýšenie štandardizácie a kvality. Môžete nám dôverovať, cut-e Vám dodá hladkú a spoľahlivú integráciu opierajúcu sa o IT zručnosti, HR a zručnosti riadenia projektov.

ATS a HRIS systémy do ktorých cut-e integroval

Kontrolný zoznam: ako zabezpečiť bezproblémovú integráciu vášho online hodnotenia do ATS/HRIS

Keď ide o integráciu online hodnotenia, testov a dotazníkov do vášho ATS alebo HRIS systému, sledovanie záznamov, odborné znalosti a vedomosti sú kľúčové faktory úspechu spolu so základnými a nevyhnutnými zručnosťami projektového riadenia a komunikačnými zručnosťami.

cut-e má bezkonkurenčnú históriu projektov integrácie s desiatkami implementácií do veľkých či malých ATS a HRIS systémov. Môžete sa oprieť o naše skúsenosti a pozrieť sa, čo sa ukázalo ako dôležité prediskutovať, časté úskalia a prekážky a čo vieme, že určite prispieva k úspechu.

Po zvážení týchto oblastí sa spýtajte svojho dodávateľa hodnotenia na jeho schopnosť podporiť vás v jej integrácii.

Čo si vyžaduje integrácia?

Úspešná integrácia si zvyčajne vyžaduje, ATS alebo HRIS platformu pre pozývanie kandidátov do systému online hodnotenia, dodanie hodnotenia a reportov a ukladanie výsledkov na základe vášho preddefinovaného procesu hodnotenia.
Na rozdiel od mnohých dodávateľov hodnotenia toto vieme dodať a poskytnúť kandidátovi bezprobblémový zážitok z testovania. Vďaka SSO (Single Sign-On), kandidát prichádza do styku len s jedným systémom s jedným overeným prihlásením, čím sa nevyžaduje viac URL adries a loginov. V takejto situácii HRIS alebo ATS platforma poskytuje workflow a cut-e obsah hodnotenia. V niektorých organizáciách, sme integrovali cut-e hodnotenie aj do ATS (ako súčasť výberového procesu) a aj do HRIS (ako súčasť post-hire alebo 360° spätnej väzby).

Úspešná integrácia si tiež vyžaduje jasne definovaný proces hodnotenia a osvedčené znalosti a skúsenosti v oblasti technických noriem dátového rozhrania HR-XML, bezpečnosti a ochrany údajov, ktorým tieto projekty čelia. cut-e má v tomto smere relevantné skúsenosti a odborné znalosti.

V neposlednom rade je integrácia úspešná, keď systém robí to, čo klient chce a umožňuje primerané hodnotenie pre rôzne pracovné profesie - ideálne celý rad testov a dotazníkov pre jednotlivé typy pracovných pozícií, jednotlivé úrovne pozícií, pre testovanie rôznych zručností, schopností a osobnostných dimenzií, ktoré sú dôležité pre danú pracovnú pozíciu. Byť úspešný znamená spolupracovať s dodávateľom hodnotenia, ktorý poskytuje hodnotenie, ktoré skutočne použijete alebo chcete použiť v budúcnosti. Dokonca aj predaplikačné testovanie, ako je Realistický pohľad na prácu (RJP) a Dotazníky situačného rozhodovania (SJQ) možno ľahko integrovať, ak si to Váš proces hodnotenia vyžaduje a váš dodávateľ vie ako na to.

Klienti s cut-e technickou integráciou

Vedeli ste? Výsledky Assessment Barometer ukazujú:

  • Dáta o talentoch analyzuje takmer polovica organizácií. 45% spoločností naznačuje, že má vo svojej organizácii aktívne Big Data projekty.
  • Využitie ATS systémov– vyťažiť maximum z integrovaného data flow: 23% repondentov, ktorí majú Big Data projekty využívajú Applicant Tracking System.
  • Integráciu najviac využívajú vo Švédsku, Francúzsku, Írsku a u nás na Slovensku, kde takmer tretina spoločností využíva ATS sysytém.
  • Z tých spoločností, ktoré využívajú ATS systém má len 28% integrované online hodnotenie v systéme.

Vyhľadávač cut-e produktov

Vyhľadávanie vhodného testu alebo dotazníka spomedzi viac ako 40 rôznych online hodnotiacich nástrojov tak, aby naplnili Vaše potreby.
Vyhľadať podľa
oblasti
Instrument
Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews