Skúmanie súčasných trendov a ako sa hodnotenie môže vyvíjať v budúcnosti

V neustále meniacom sa svete práce skúmame súčasné trendy v oblasti hodnotenia a zisťujeme ako sa hodnotenie môže vyvíjať v budúcnosti.

Sme nadšencami hodnotenia a jej vplyvu na spôsob akým organizácie robia nábor, výber ako rozvíjajú a udržujú svoje talenty. Svet práce sa rýchlo mení a preto, aby sme Vám pomohli získať náskok, sledujeme, čo sa deje na trhu, aké sú trendy a nové požiadavky firiem, ktoré sa snažia udržať náskok pred konkurenciou.Tu sme zhrnuli niektoré zaujímavé zmeny, ktoré sa dejú v biznise teraz, ako pomáhame klientom riadiť tieto zmeny a prispôsobiť tomu svoj hodnotiaci proces.

Video

Ako trendy v HR ovplyvňujú online hodnotenie

 

Článok

HRmagazine - April 2016: Podľa štúdie medzinárodného špecialistu v hodnotení cut-e, dôvera v online hodnotenie globálne rastie.

Nahliadnutie: Ako analýza hlasu môže priniesť pridanú hodnotu

Skúmame niekoľko oblastí, kde môže byť hlasová analýza pridanou hodnotou hodnotenia schopností a osobnosti. Na základe video alebo telefónnych pohovorov sa pomocou počítačov analyzujú hlasy ľudí. Analýza je založená na celej rade prvkov ako sú rýchlosť, rytmus, melódia a stúpanie na jednej strane, rovnako ako dĺžka vety založená na počte slov, výskyte niektorých slov a zložitosti jazyka, napr. využitie vedľajších viet. 

Vieme, že hlas má veľký vplyv na to ako niekoho vnímame. Dojem, ktorý niekto vyvoláva svojim oblečením, vzhľadom a hlasom má obrovský vplyv na hodnotenie, ktoré dostane v Assessment centre. Z hľadiska online diagnostiky vzniká otázka, či sme schopní posúdiť mieru sympatie na základe hlasu - a do akej miery to má význam pre prácu.
Príkladom môže byť telesales tím: Ak má niekto príjemný hlas, viac sa nám páči a preto ho môžeme viac počúvať a nakoniec aj viac kúpime. Skúmame, či sa sympatie dajú spojiť s hlasom a ak áno, tak aká je súvislosť medzi sympatiou na základe hlasu a úspechom v práci. Ďalšou oblasťou, kde by online hodnotenie mohlo byť doplnené o analýzu hlasu je pri pozícii senior manažérov alebo pri 360° spätnej väzbe s cieľom poskytnúť porovnanie medzi tým, aká daná osoba je (schopnosti a hodnotenie osobnosti) a tým aký vplyv má na ostatných (hlasová analýza). Špeciálne pre vrcholových manažérov, ktorí často nedostávajú úprimnú spätnú väzbu a interakciu v dôsledku hierarchie, by to mohlo byť prínosom.

Sledujte tento príspevok! Budeme Vás informovať.

Nahliadnutie: Premena kandidátov na zákazníkov

Niekoľko spoločností zažilo bolestné skúsenosti kedy odmietnutie kandidáta pre nich znamenalo aj stratu zákazníka alebo potenciálneho zákazníka. Napríklad, Virgin Media spustila anketu "Rejected Candidate Survey" pre ľudí, ktorých odmietli. Anketa ukázala, že 18% z nich boli zákazníci a zhruba 7 500 teda 6% z celkového počtu kandidátov prešli na stranu konkurencie v dôsledku zlých skúseností s náborom (cielo, apríl 2016). cut-e spolupracuje s veľkou leteckou spoločnosťou na vývoji systému poukážok aby kandidáti, či už úspešní alebo nie, boli motivovaní zostať alebo stať sa novými zákazníkmi.

Vstúpte do nového sveta gamifikovaného hodnotenia

Spoločnosť cut-e vytvorila partnerstvo s poprednou spoločnosťou vyvíjajúcou hry, aby vyvinuli „gamifikované hodnotenia“ novej generácie, ktoré môžu náboroví pracovníci použiť pri predselekcii uchádzačov a pri výbere kandidátov. „Gamifikované hodnotenia neponúknu kandidátovi len úžasnú a zábavnú skúsenosť, poskytnú aj precízne nahliadnutie do zručností a schopností každého uchádzača a do ich potenciálu plniť danú náplň práce na pracovnej pozícii.“ povedal Dr. Achim Preuss zo spoločnosti cut-e.

Ďalšie HR a hodnotiace trendy

Meniaca sa povaha hodnotenia

Nedávno zverejnená správa z prieskumu Assessment Barometer ukazuje, že HR odborníci, recruiteri a odborníci na talent, intenzívne využívajú online hodnotenie pri nábore a výbere zamestnancov. Online hodnotenie využívajú aj na identifikáciu vzdelávacích a rozvojových potrieb talentov. Dáta, ktoré poskytuje hodnotenie sa stále viac a viac používajú na robenie lepších rozhodnutí o talentoch.

Od zníženia rizika k predikcii úspechu, Dr. Achim Preuss zdôrazňuje vyvíjajúcu sa úlohu hodnotenia a ako hodnotenie pomáha HR tímom stať sa efektívnejšími.

Vznikajúce trendy: Predaplikačné a mobilné testovanie je na scéne

Preaplikačného hodnotenia zahŕňa informovanie potenciálnych uchádzačov o pracovnej pozícii a organizácii prostredníctvom realistického pohľadu na prácu a prostredníctvom využitia testov situačného rozhodovania, ešte predtým než sa uchádzači hlásia. Toto hodnotenie prináša benefit pre zamestnávateľa aj pre uchádzača, nakoľko pomáha organizácii nájsť tých správnych ľudí a obmedziť prihlásenie sa uchádzačov, ktorí nie sú na danú pozíciu vhodní.

Druhým trendom je nárast využívania mobilného hodnotenia. Zvyšuje sa počet zamestnávateľov, ktorí v súčasnosti ponúkajú testy, ktoré sa dajú vyplniť na mobilných zariadeniach ako sú tablety a smartphony. Toto ponúka uchádzačom väčší výber a flexibilitu v tom ako a kedy dokončia svoj test. Čím väčšia spoločnosť, tým väčší je dopyt po mobilnom hodnotení.

"Vytvoriť hodnotenie, ktoré bude efektívne fungovať na mobilných zariadeniach, bez ohrozenia užívateľskej skúsenosti je veľkou výzvou pre vývojárov testov, lebo musia pracovať  s rôznymi veľkosťami obrazovky", povedal Dr. Achim Preuss, generálny riaditeľ spoločnosti cut-e. "Skúsenosti a schopnosti v oblasti mobilného hodnotenia teraz patria medzi hlavné faktory, ktoré zamestnávatelia hľadajú pri výbere dodávateľa online hodnotenia."

HR oddelenia a recruiting tímy po celom svete by mali sledovať tieto vznikajúce trendy v oblasti online hodnotenia.

Vyhľadávač cut-e produktov

Vyhľadávanie vhodného testu alebo dotazníka spomedzi viac ako 40 rôznych online hodnotiacich nástrojov tak, aby naplnili Vaše potreby.
Vyhľadať podľa
oblasti
Instrument
Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews